Premis d'Actuació Cívica

Isabel Arqué i Gironés

Isabel Arqué i Gironés - Lleida

Per la seva dedicació exemplar i de molts anys a l'ensenyament de la llengua catalana i en català, amb l'organització de cursos de llengua i cultura i la seva participació en la preparació d'un cos eficient de professors de català que posteriorment prengué forma dins la JAEC i obrí camí a expectatives positives de normalització lingüística a l'ensenyament, tasques que realitzà des dels anys més difícils.

No hi ha informació adjunta.