Premis d'Actuació Cívica

Gumersind Vilagran i Roqué

Gumersind Vilagran i Roqué - Palamós

Per la seva fidel dedicació com a sacerdot i rector de la Parròquia de Santa Eugènia de Palamós, on ha impulsat els treballs d'integració social i cultural dels immigrants, ha creat una llar de transeünts, una guarderia infantil, una associació de veïns i, a través de les classes de català, promou la convivència entre persones de cultura i raça diferents fins a fer-los esdevenir ciutadans de Catalunya perfectament arrelats a la nostra terra.

No hi ha informació adjunta.