Premis d'Actuació Cívica

Gaspar Jaén i Urban

Gaspar Jaén i Urban - Elx

Arquitecte municipal que s'ha distingit com a restaurador de la catalanitat en la presentació i la promoció del "Misteri o Festa d'Elx", representació para-litúrgica de teatre medieval català, així com per la seva destacada participació en activitats com el Congrés de Cultura Catalana i el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

No hi ha informació adjunta.