Premis d'Actuació Cívica

Francesc Català

Francesc Català - Vinçà

Actual president del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans. Li és atorgat aquest premi pel testimoni permanent de catalanitat que ha donat des de la seva jovenesa en totes les seves dilatades activitats -fou membre del grup "L'Alzina", de Montpeller, ja els anys quaranta- tot oferint sempre desinteressadament i incansable la seva col·laboració en la majoria de les tasques de recuperació cultural i cívica que s'han promogut en els darrers vint-i-cinc anys a la Catalunya Nord; per la seva participació a iniciatives com la Universitat Catalana d'Estiu, els congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i els d'Història de la Medicina Catalana; per la seva col·laboració permanent a diaris i revistes de la Catalunya Nord i per la publicació de gran nombre de treballs d'investigació i divulgació orientats a la salvaguarda del patrimoni artístic nord-català.

No hi ha informació adjunta.