Premis d'Actuació Cívica

Enric Solà i Palerm

Enric Solà i Palerm - València

Per la fidelitat al país del seu treball com a registrador de la propietat, al Consell Valencià del Moviment Europeu i a la Comissió per a la Recopilació del Dret Civil Valencià; i per la seva acció militant a Lo Rat Penat, en la venda de llibres en valencià i en les campanyes per a l'ús del valencià en la litúrgia; per ser membre de diverses fundacions nacionalistes i dels Consells Populars de Cultura Catalana, haver participat en la naixença de les revistes Diàleg i El Temps, col·laborar en la instal·lació de repetidors de TV-3 arreu del País Valencià, i per ser autor de l'Informe jurídic sobre l'ús del valencià a les escoles, bàsic per a l'escolarització dels infants en el nostre idioma comú.

No hi ha informació adjunta.