Premis d'Actuació Cívica

Carme Serrallonga i Calafell

Carme Serrallonga i Calafell - Barcelona

Pel seu dilatat testimoniatge de fidelitat a Catalunya, especialment en dos camps tan remarcables com són la pedagogia i el teatre, en el primer dels quals destacà per la creació, l'any 1939, de l'Escola Isabel de Villena, avançada de la coeducació i de l'ensenyament en català ja en els difícils primers anys del franquisme. I, pel que fa al segon vessant de la seva trajectòria, per la seva destacada aportació en la formació d'actors i en l'exemplar traducció de nombroses obres teatrals, especialment de l'alemany, per la qual activitat se la pot considerar com la introductora a Catalunya de Berthold Brecht, Dürrenmat i Luckács.

No hi ha informació adjunta.