Premis d'Actuació Cívica

Benet Ribas i Fugarolas

Benet Ribas i Fugarolas - Blanes

Per la seva coratjosa, esforçada i modèlica acció d'editar la revista "Recull" de Blanes, la qual, ja des del 1920 en què fou fundada, ha mantingut fins i tot en les èpoques més difícils, un alt nivell de qualitat literària i de fidelitat nacional, i com a promotor continuat i exemplar dels Premis Recull, uns dels més prestigiosos de Catalunya, a través dels quals han estat estimulades i fetes conèixer diverses generacions de joves escriptors.

No hi ha informació adjunta.