Premis d'Actuació Cívica

Bartomeu Costa i Amic

Bartomeu Costa i Amic - Centelles

Per la seva destacada aportació a la nostra cultura com a editor de llibres catalans acomplerta, des de l'any 1940, a la ciutat de Mèxic, on resideix, amb una producció -de més de seixanta títols- que el situa al primer lloc entre els editors en llengua catalana de fora de Catalunya; per la seva persistent tasca d'impulsió de tota mena d'activitats destinades a mantenir la catalanitat i la cohesió dels exiliats d'Amèrica i llurs descendents, amb la seva constant dedicació a l'Orfeó Català de Mèxic i una continuada presència als mitjans de comunicació mexicans per donar a conèixer la realitat social, política i cultural del nostre país.

No hi ha informació adjunta.