Premis d'Actuació Cívica

August Panyella i Gómez

August Panyella i Gómez - Barcelona

Per la seva activitat professional i científica, reconeguda universalment, al servei de l'antropologia i l'etnografia catalanes i en particular per la creació del Museu Etnològic de Barcelona -que dirigí al llarg de molts anys juntament amb la seva esposa Zeferina-; per la seva participació entusiasta en altres iniciatives museístiques, i per una tasca constant de divulgació de la història i la cultura tradicional de Catalunya.

No hi ha informació adjunta.