Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

ROSES

Proposta innovadora del professorat del Cicle Formatiu d’activitats físico-esportives en el medi natural de l’Institut Illa de Rodes de Roses, que han aprofitat el crèdit de síntesi com a oportunitat per desenvolupar i executar un treball cooperatiu que fa sortir als alumnes de la zona de confort de l’aula, i els obliga a posar en pràctica les habilitats i capacitats en una situació real d’estrès que els portarà al creixement personal i professional, que és l’objectiu principal d’aquesta etapa educativa.

Els alumnes han de fer una travessa de cinc dies pel medi natural, com si treballessin per una empresa del sector, des de les aigües del golf de Roses fins als cims nevats del Canigó, combinant totes les disciplines per les que s’han estat preparant: vela, hípica, bicicleta de muntanya, caiac, senderisme i desplaçaments per terrenys nevats.

El projecte posa de manifest si l’alumnat ha assolit les capacitats necessàries per desenvolupar-se en un lloc de treball del sector, que són: la resolució de problemes, l’organització i la responsabilitat, el treball en equip i també l’autonomia, la iniciativa i la relació interpersonal.

Terrassa

Aquest projecte és el d’una escola d’educació especial que pretén, mitjançant el coneixement del propi cos, que els alumnes es comuniquin entre ells, comuniquin les seves necessitats més bàsiques i fisiològiques i comuniquin les seves emocions.
Valorem positivament la dificultat que té qualsevol treball amb aquests alumnes i la bona valoració que fan dels aprenentatges i de la comunicació d’aquests nois i noies. Hem d’afegir que el centre és, de per si, de molta complexitat, i aquest treball competencial i interdisciplinari ajuda a millorar la inclusió i la cohesió social.

L'Hospitalet de Llobregat

Aquest projecte globalitzador i interdisciplinari pretén un canvi metodològic innovador basat en l’ABP i el treball cooperatiu. El TGI és un canvi significatiu on l’escola passa de ser un centre d’ensenyament a un centre d’aprenentatge.

Valorem positivament que aquesta escola aposti per un canvi on la innovació està present en el dia a dia i, per tant, és transformadora. La valoració des de la pròpia escola és molt positiva i es destaca la motivació del conjunt dels alumnes amb aquesta proposta de treball.

Aquesta metodologia afavoreix la igualtat d’oportunitats entre els alumnes, fent una escola més inclusiva.

Santpedor

Interessant iniciativa del professorat de parvulari de l’Escola Riu d’Or de Santpedor que, en un espai polivalent que anomenen “Espai de ciències”, l’alumne de parvulari experimenta, crea, imagina, construeix, manipula, projecta, fa hipòtesis i descobreix a partir de la proposta de diversitat de materials que el docent proposa.

Projecte en sintonia amb els currículums competencials que hi ha a l’etapa posterior, la d’Educació Primària, on es demana a l’alumnat adquirir coneixements i saber-los aplicar a la realitat en un món canviant, fomentant l’esperit crític, la iniciativa, la creativitat i el gust per aprendre, que de ben segur l’alumnat de parvulari de l’Escola Riu d’Or estarà ben preparat per iniciar.

Sant Gregori

L’avaluació com a eina d’ensenyament competencial

A una proposta innovadora que parteix de l’avaluació i de la reflexió personal dels alumnes com a eina d’aprenentatge. En tractar-se d’un instrument digital, sense condicionant de temps, accessible i compartible, serà una exemplificació de com l’avaluació pot formar part de manera real del procés d’ensenyament i d’aprenentatge de cadascun dels alumnes.

El fet de tractar competències que estan profundament interrelacionades li donarà una gran transversalitat, cosa que converteixen la proposta en contemporània i actual, tenint en compte les singularitats del currículum competencial tant de primària com de secundària vigent a Catalunya en aquest moments.

El procés té un primer estadi de reflexió i treball individual i, posteriorment, a través de tècniques de treball col·laboratives, adquireix una dimensió grupal que enriqueix el procés d’ensenyament- aprenentatge de l’alumnat.

Taradell

Mons nous interactius on els infants hi experimenten

Per a un projecte que pretén, a través de les noves tecnologies, que els infants de 3 a 6 anys siguin creadors de contextos d’interactivitat reals i significatius.

El taller oferirà l’oportunitat de representar tant la realitat com la fantasia amb materials diversos de gran format en un context d’interactivitat real per connectar moviment, oralitat i expressió gràfica a través de les tecnologies digitals.

Mitjançant una pantalla de fons es projectarà un paisatge amb materials com ara blocs de construcció de gran format. Els infants podran entrar en aquest món nou i, a través del moviment del cos, crearan noves ombres i nous efectes. Podran intervenir en aquests escenaris generant produccions gràfiques que enriquiran i complementaran el paisatge.

Olot

Maridatge artístic entre poesia i tecnologia

A un projecte didàctic de videopoesia adreçat a alumnes de secundària que vincularà poesia i oralitat, sovint dues oblidades de l’ensenyament de la llengua.

Proposa l’elaboració col·laborativa d’un vídeo per tal de fomentar el maridatge artístic entre poesia i imatge amb el text oral com a fil conductor. L’objectiu final és desenvolupar estratègies de lectura que fomentin el desenvolupament de la imaginació i la creativitat de l’alumnat, a més d’incentivar la pluralitat de significats de la lectura del poema.

L'Hospitalet de Llobregat

Pel·lícules sobre el món de l’escola que ajuden a la reflexió

Per l’originalitat de la proposta educativa, metodològicament ben estructurada i basada en el visionat de pel·lícules sobre el món de l’escola. Portarà els estudiants a reflexionar críticament sobre els propis processos d’ensenyament-aprenentatge gràcies a la diversitat de perspectives estètiques i ideològiques presentades als films. Les activitats també promouran l’aprenentatge del llenguatge audiovisual, la construcció d’un esperit crític sobre diferents àmbits com el mediàtic i l’apropament a realitats socials molt diferents de la pròpia, bàsiques per treballar competències transversals de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

Navàs

Luthiers d’instruments electrònics del s. XXI

A un projecte innovador que transformarà l’educació per tal d’aprendre creant i dissenyant. Oferirà eines perquè els alumnes passin a desenvolupar un rol de productors i esdevinguin els creadors dels seus propis continguts i recursos. A través de la cultura maker se cercarà compartir, ampliar coneixements i fomentar la participació. Així, investigant en la construcció d’aparells o instruments que facin algun tipus d’efecte (soroll, llum, etc.) els integrants esdevindran luthiers d’instruments electrònics del s.XXI.

El projecte lliga música i tecnologia per apropar aquestes disciplines a tothom, busca noves metodologies i activitats que facilitin l’aprenentatge sobre temes tecnològics, i treballa la cultura popular i tradicional. A més, fomenta la creativitat i l’expressió, atén la integració i posa en pràctica la cooperació.

L’escriptura del jo. Una proposta d’educació intercultural i tractament de la diversitat, de Jordi Carreras i Maria Fernández
Girona

Per l’oportunitat d’una experiència d’escriptura autobiogràfica a l’escola, desenvolupada des de fa uns anys en diferents centres, que presenta gran varietat de recursos i suggeriments metodològics engrescadors, que contribueixen a fer descobrir als alumnes la pròpia identitat, la memòria individual i la familiar.

Olot

A un estudi de cas, centrat a l’Institut d’Ensenyament Secundari Bosc de la Coma, d’Olot, que analitza les competències digitals i informacionals dels alumnes d’ensenyament secundari obligatori i descriu com incideixen els docents en el guiatge de la construcció del coneixement. Fa especial atenció a la intoxicació, l’acumulació ingent d’informació que cada dia es produeix a Internet i que pot generar dispersió, angoixa i dificultats per prendre decisions.

La Bisbal d'Empordà

A un projecte innovador que potencia la creativitat, l’autonomia i el treball en equip dels estudiants gràcies a un enfocament articulat en competències i transversal, que trenca les fronteres habituals entre àrees de coneixement aparentment tan distants com l’economia i les llengües clàssiques, de manera que els estudiants aprofundeixen en la influència de la cultura clàssica en el món del màrqueting i desenvolupen continguts propis en formats com l’audiovisual o la realitat augmentada. L’exploració permanent del professorat sobre les potencialitats formatives de les TIC desperta la curiositat dels estudiants per a la investigació. A més, el repte de donar a conèixer els resultats generats els converteixen en actius protagonistes del seu aprenentatge, que s’obre a la col·laboració d’altres instituts de tot Catalunya gràcies als diversos canals digitals.

Reus

A una proposta realitzada a les escoles de Reus amb l’objectiu que els infants coneguin i es facin seva la ciutat i el seu patrimoni, a través d’un treball artístic. El projecte, adreçat als alumnes de 2n, 3r i 4t de primària, va comptar amb la participació de quinze escoles de la ciutat i de més de set-cents alumnes. Aquest diàleg entre art, pedagogia i patrimoni va culminar en l’organització d’una exposició i la publicació d’un llibre, titulat Reus de la mà dels infants, que recull les obres dels nens i nenes i la reflexió sobre el procés.

Olot

A un projecte innovador que treballa el fet migratori i la interculturalitat a través del llenguatge audiovisual i que promou el coneixement d’altres realitats culturals. Els participants d’aquesta experiència són els alumnes de tercer d’ESO i primer de Batxillerat i es concreta, des de fa set anys, en un viatge a un país del qual provenen les famílies dels alumnes d’origen estranger. Durant aquesta estada els alumnes es documenten, filmen, entrevisten i prenen notes amb la idea de realitzar un documental. Un cop editat, es presenta dins la mostra de documentals “Olot.doc” i en centres escolars i associacions. Han anat tres vegades al Marroc, una a Cuba, una a l’Índia, una a Gàmbia i una a la Xina.

Lleida

Perquè els contextos d'incerteses en què es mouen els docents no han d'impedir-los esdevenir mediadors útils, convençuts i entusiastes, i cal seguir posant a l'abast dels estudiants les millors eines i coneixements que els permetin aprofundir en els seus talents i descobrir les pròpies vocacions. Projecte adreçat a 4t d'ESO, un període especialment crític perquè suposa el salt de l’ensenyament obligatori als estudis post-obligatoris, s'arrisca incorporant a les aules metodologies com l’aprenentatge entre iguals o el treball per projectes, a més dels nous àmbits de l'emprenedoria, la creativitat o els diversos llenguatges de les tecnologies. Tot sustentat fermament en el compromís decidit del professorat que l'ha ideat i ha convençut el centre per desenvolupar-lo i en la implicació dels nois i noies d’aquest primer curs pilot, els quals han sortit de la seva zona de confort per treballar, dia a dia, els valors d'emprenedoria, ciutadania responsable i creativitat realista.

Picanya

A un estudi, rigorós, exhaustiu i ben documentat que recull la història dels mestres freinetistes valencians dels anys trenta. Després d’un recorregut inicial per la trajectòria vital de Celestin Freinet, de diverses organitzacions divulgadores del freinetisme i de l’Escola Moderna, s’hi estudien l’origen, l’evolució i els trets distintius i les activitats del moviment freinet valencià. El cos central del treball inventaria, cataloga i analitza les quaranta-una publicacions freinetises valencianes i es completa amb una denúncia de la repressió que patiren aquests mestres sota el règim franquista. El conjunt del treball és un merescut record a uns mestres innovadors i compromesos amb l’escola i l’educació dels infants i, al capdavall, una valuosa aportació a la recuperació de la memòria de la nostra educació i una bona manera de recuperar també la memòria d’una cultura i d’un país.

Olot

A un treball rigorós i ben documentat en un doble vessant. D’una banda, s’hi fa un estudi de camp sobre el procediment i els resultats de diversos treballs de recerca de caràcter científic, i, de l’altra, s’hi estableixen unes conclusions per tal que aquests treballs esdevinguin una veritable porta d'entrada a la investigació pròpia del camp universitari. Escau destacar-hi la reflexió sobre el procés que segueix una gran part de l'alumnat a l'hora de portar a terme la recerca, on es constata una certa manca de raonament i aprofundiment científic. També, en aquest sentit, cal valorar positivament les propostes que s’hi formulen i que poden ajudar els tutors dels treballs de recerca a plantejar-los de manera més científica i reflexiva.

Barcelona

Per l’encert en la reactualització de l’oralitat com a atribut inherent del fet literari gràcies a l'ajut de les tecnologies, que la fa especialment útil en el quart curs d'ESO per assolir no només les competències específiques de la matèria (la comunicativa, l’estètica i la literària), sinó també la competència digital. Així mateix, les nombroses eines i recursos TIC emprades pels estudiants al llarg del curs faciliten el treball cooperatiu i afavoreixen la creació multiformat, d’una manera que acosten el procés d'aprenentatge dins de l'aula a les experiències digitals dels joves.

Mataró

Perquè es tracta d'un material ben elaborat i orientat a l'alfabetització d'adults no catalanoparlants. A partir de la pròpia experiència, l'autor es basa en la síntesi de les metodologies global i analítica, ja que considera que és el procediment més apropiat per ensenyar a llegir i a escriure persones adultes. De manera progressiva s'endinsa en la mecànica i la comprensió de la llengua escrita tot introduint temes de conversa útils per a la comunicació diària així com un vocabulari i unes expressions usuals i necessàries per parlar en català. Escau destacar-hi que tot el material està digitalitzat, la qual cosa permet d’introduir-lo fàcilment a la xarxa per tal que pugui ser emprat per altres professionals.

Pren la paraula! Comunicació audiovisual
Calonge

Per la seva contribució a la millora de l’expressió oral i de l’ús social de la llengua catalana entre l’alumnat de secundària i com a bon exemple d’utilització de les TIC de manera rellevant i innovadora.

La Garrotxa: conèixer per estimar. Taller de lectura interactiva del claustre de professors
Olot

Perquè es tracta d’una experiència per afavorir la lectura per mitjà d’un treball conjunt de tot el professorat, des de P3 fins a 4t d’ESO, amb un plantejament que incorpora les darreres aportacions teòriques sobre l’ensenyament-aprenentatge de la lectura, entesa com a procés de comprensió i com a instrument per aprendre en totes les àrees del currículum. Un dels valors més destacables d’aquest treball és l’esforç de coordinació entre els mestres de tots els nivells i de totes les àrees per tal d’arribar a una proposta conjunta i alhora molt detallada.

Diari d’una no proposta
Castelló de la Ribera

A una experiència reeixida que constitueix una aposta per l’aprenentatge des de la participació activa dels alumnes i que n’estimula l’esperit de descoberta. Es tracta d’un diari on conflueixen l’experiència personal i les activitats professionals, i on es deixa testimoni del procés d’aprenentatge dels alumnes i del professor. Hi apareixen idees, dubtes, reflexions, observacions i apunts del dia a dia d’una classe de música a Secundària, incloent-hi les dificultats i les vacil·lacions dels alumnes. Aquesta proposta, innovadora i creativa, treballa d’una manera engrescadora la música del segle XXI aprofitant les possibilitats que ofereix l’ús de les noves tecnologies.

Barcelona

Perquè es tracta d’una d’experiència orientada a fomentar l’expressió creativa, a estimular l’ús de la llengua catalana en àmbits comunicatius virtuals, a usar les TIC en entorns d’aprenentatge escolar i a crear dinàmiques positives a l’aula a partir de la col·laboració en les diverses propostes formatives. Aquesta experiència pren com a eix vertebrador l’expressió comunicativa en totes les seves modalitats i es proposa que els alumnes comprenguin i valorin que unes bones pràctiques lingüístiques contribuiran a millorar significativament el seu aprenentatge i els ajudaran a obtenir resultats positius en tots els àmbits de la vida, tant en els més quotidians com en els més acadèmics.

Barcelona

A una experiència duta a terme a la ciutat de Cervera, mil·lenària i culta, que destaca per la seva capacitat de treball en equip i que té la voluntat de recuperar el costumari que conforma el seu ric patrimoni cultural. L'Agrupació Seny Major, que aglutina vuit associacions culturals i folklòriques de carrer, i un grup de mestres han apostat per crear material didàctic dedicat a les festes de la ciutat, per ser treballat a totes les escoles de Cervera de manera transversal. Aquest any la Festa Major de setembre ha estat viva per a tots els nens i nenes! Aquesta experiència contribuirà a engrandir la tradició oral i de ball i ajudarà a incrementar-ne la difusió i a assolir-ne un perfeccionament progressiu.

Llengua, eina de comunicació
Barcelona

A aquest recull de material didàctic sobre la llengua, pel treball conjunt de diverses escoles per fixar uns criteris comuns en l’avaluació de la llengua catalana a l’educació primària, i per l’esforç de sistematització de propostes i activitats diverses per a l’aprenentatge de la llengua catalana, en la dimensió tant oral com escrita i sobre llenguatges específics de les diverses matèries escolars.
De Maria Teresa Mayor i Fina i diversos autors vinculats a escoles d’Argentona, Dosrius i Òrrius, amb el suport i la col·laboració de la inspectora de zona Elvira Borrell

M. Àngels Anglada, la veu i el compromís, de Sílvia Caballeria i Carme Codina
Barcelona

Una experiència duta a terme a 4t d’ESO que sap acostar els alumnes a la literatura catalana mitjançant diferents procediments: lectura i anàlisi d’una obra, ús de tecnologies, recitació i escriptura de textos, recerca de documentació, creació d’audiovisuals o aplicació de tècniques periodístiques. Es tracta d’una experiència que respira vitalitat i que relaciona l’escola amb l’entorn, duta a terme arran del desè aniversari de la mort de l’escriptora Maria Àngels Anglada.

Experiències publicades de desenvolupament didàctic de l’expressió escrita a l’educació secundària obligatòria, de Jordi Vila i Monclús
Barcelona

Perquè és un treball fet amb rigor i profunditat que, a partir de diferents metodologies de l’ensenyament de la comprensió escrita, valora críticament una selecció d’articles i experiències desenvolupades a l’educació secundària i que s’havien publicat a diferents revistes educatives.

Dóna’m la mà. Els escacs com a eina educativa, de Marta Amigó
Pla de Santa Maria

A una proposta didàctica que, centrada en els escacs, parteix de l’impacte d’aquest esport en el desenvolupament del pensament crític i creatiu dels infants per afavorir-ne el desenvolupament personal mitjançant la millora de la capacitat de presa de decisions, l’afavoriment de l’autoestima i l’afany de superació

Nous contextos d’ensenyament i aprenentatge, de Pere Jaume Alzina
Alaior

Pel seu interès en la descripció d’activitats per a l’ensenyament secundari molt ben contextualitzades i que són model de la interacció del docent amb l’alumnat.

Llegir més enllà de les lletres, d'Enric Queralt i Catà
Riudoms

Perquè és un compendi teòric sobre la lectura, desenvolupat amb rigor i ben estructurat, que és exemplificat amb propostes didàctiques d’utilitat per a formadors i mestres.

La marató de contes de l’Institut de l’Ebre: 10 anys de maratons, de Maria Josepa Altadill, Cèlia Porres, Alícia Gamundi i Laureà Ferré
Tortosa

A una experiència d’animació a la lectura que, des de fa deu anys, es duu a terme a secundària a l’entorn del conte, que consta d’una gran varietat d’activitats i lectures a la ràdio, representacions teatrals, etc., amb la participació de tota la comunitat educativa i que contribueix a despertar el gust per la lectura a l’entorn més immediat.

Com sona l’ESO: concerts itinerants a l’aula de música al carrer, d'Adolf Murillo, Alexis Calvo, Eduard Roselló, Vicent Bravo, Ester Carpí, Carlos Álvarez, Raül Murillo Elena Llopis i Josep Alcover
València

A una experiència nascuda ara fa deu anys entre ensenyants de música valencians que exercien la seva tasca docent al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, amb l’objectiu de potenciar la música com a eina per al desenvolupament intel·lectual, creatiu i emocional de l’alumnat, per mitjà de l’organització de trobades anuals on participen instituts d’arreu dels països de llengua catalana i que s’orienten a la realització d’un gran concert conjunt.

El Laboratori d’Història. La pràctica en la comprensió del passat, de Francesc Forn i Salvà
Barcelona

Perquè és un treball rigorós i ben documentat que parteix d’un plantejament innovador i fa propostes didàctiques originals per a primers cursos de l’ESO. Les seves propostes són imaginatives i plenament aplicables a diferents contextos. Planteja una aproximació intuïtiva i progressiva a la història mitjançant un ampli conjunt d’activitats.

Les més belles paraules, de Mercè Andreu, Dani Català, Mercè Cuscó, Rubén Fortuny, Maite Gironés, Agüi Ruiz i Àngel Zapata
Calafell

A un treball imaginatiu, adreçat a segon cicle d’ESO, que es proposa el desenvolupament de la creativitat artística, literària i musical fent que la paraula esdevingui nucli central de l’experiència

Narcís Oller: una ruta literària per Valls, d'Empar Bofarull, Montse Bové, Esther Comas, Marta Ferré, Montse Gassió, Teresa Jové, Roser Mas i Neus Porres
Valls

Perquè la seva proposta és una apreciable contribució a un millor coneixement de Narcís Oller i, sobretot, perquè és una forma viva de gaudir dels nostres clàssics a través de la lectura dels seus textos en els llocs concrets en què s’han inspirat.

Tastet de lletres, de Montserrat Lladó Vich
Òdena

Perquè és una experiència didàctica que treballa la llengua d’una manera motivadora i amb la participació de mestres, alumnes i pares. Es tracta d’una proposta de treball transversal, amb activitats per a tots els nivells d’educació infantil i primària, que estimula la relació entre continguts amb activitats significatives i funcionals.

El projecte audiovisual “Iguals i diferents”. Cos teòric, aplicacions didàctiques, de Maria Carme Andrade Platero i Antònia Farré Sanfeliu
Barcelona

Perquè és un treball rigorós i oportú que, utilitzant amb encert les noves tecnologies, proporciona, per a les hores de tutoria dels centres de secundària, una eina pedagògica molt útil per a tot tipus d’escoles per sensibilitzar i educar, en un tema tan rellevant com és el fet de la immigració, amb criteris d’empatia, diàleg i respecte, partint de la consideració que el centre educatiu és una oportunitat de construcció democràtica, moral i d’identitat col·lectiva per a tots els alumnes i professors.

Camí de natura “Florenci Codina”
Sant Joan de Vilatorrada

Perquè és una proposta didàctica que segueix la petjada de Florenci Codina i que és fruit de la participació d’alumnes, mestres i pares. Es tracta del disseny d’un itinerari de natura, fet amb molt de rigor, que convida a seguir-lo i que també pot constituir un model d’inspiració a l’hora de preparar-ne d’altres.

De l’aula d’acollida al centre acollidor, de Sara Punyet Ferrer i Carme Mestres Gispert
Riudoms

Per la profunditat amb què comprèn el significat de la integració; per la naturalitat amb què passa progressivament del jo al nosaltres; per l’eficàcia amb què estén la tasca d’integració des de l’aula d’acollida fins a les classes, de les classes als cursos, dels cursos als nivells, dels diferents nivells al conjunt de l’escola, i de l’escola al poble de Riudoms; i, en fi, per la feina ben feta, que es fa palesa en el rigor de la presentació.

Nombres reals, de Jaume Pedrós Miquel
Barcelona

Pel fet de ser una excel·lent eina didàctica pensada per treballar i aprofundir en català el tema dels nombres reals amb alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat. Elaborada íntegrament amb una aplicació informàtica, presenta una introducció teòrica i de definició de conceptes, alhora que proposa exercicis i activitats de caràcter interactiu que posen a prova els coneixements de l’alumnat.

Santmiquel. Poesia. Una aproximació a la poesia per a Secundària i Batxillerat, de Sívlia Caballeria i Ferrer i M. Carme Codina i Contijoch
Barcelona

Una experiència pedagògica que ha permès la implicació d’alumnes d’ESO i Batxillerat en una iniciativa municipal relacionada amb la poesia. El treball ha facilitat que, més enllà dels cercles habituals, joves ciutadans reconeguin les diverses formes poètiques com un mitjà d’expressió de la seva quotidianitat.

Visquem la llengua! Engresquem la lectura! Recursos lingüístis i experiències pedagògiques viscudes, de Josep M. Calbet i Cassanyes
valls

A un treball que consta de gran nombre d’experiències, model de bones pràctiques didàctiques, dutes a terme per un mestre vocacional, entusiasta i compromès amb l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes.

L'aigua, en tenim poca i cal conservar-la, de Josep Ramon Torres-Baldoví i M. Guadalupe Palau i Monteagudo
La Pobla Llarga

A un treball motivador, metodològicament fonamentat, interdisciplinari, amb activitats atractives i ben pensades i amb moltíssims recursos didàctics, compromès amb un tema d’actualitat candent com és la gestió de l’aigua dels nostres rius amb especial atenció al Xúquer, arrelat al territori i que, a partir del coneixement del passat immediat, analitza el present per elaborar un projecte de futur més sostenible.

Anem a excavar, de Pilar Pous i Altafaja i Montserrat de Rocafiguera i Espona
Barcelona

Per l’aportació a la didàctica de les ciències socials d’un model pràctic, ben desenvolupat i rigorós, experimentat durant anys, que introdueix l’alumnat de batxillerat en el treball arqueològic mitjançant la simulació científica.

Ètica de la diversitat, de Manuel Güell i Josep Muñoz i Redón
Barcelona

Per ser un treball innovador i útil que proposa un conjunt d’activitats didàctiques per tractar el concepte de la diversitat des d’una perspectiva àmplia.

Etnobotànica
Barcelona

Per ser un treball que estudia el món de les relacions entre les societats humanes i les plantes, on convergeixen entre d’altres: la socioeconomia, la història, l’antropologia, l’etnologia, la lingüística, la botànica, l’agronomia, la química, la toxicologia i la farmacologia. Un treball ben aprofundit, exposat amb rigor i claredat, amb gran quantitat de recursos: documents, propostes de treball experimental, activitats variades i una bibliografia molt completa, que si bé va adreçat a alumnes de batxillerat, conté tota la informació necessària perquè qualsevol professor de secundària pugui adaptar-lo a d’altres nivells. I perquè, presentat des de les ciències experimentals, pot contribuir, pel seu caràcter interdisciplinari, a desdibuixar les fronteres tradicionals entre les ciències i les lletres.

Bits de colors. La imatge digital a l’escola
Barcelona

Per haver sabut ordenar i relacionar de manera clara i didàctica eines, programes, procediments i tècniques provinents de les noves tecnologies. Una experiència molt útil adreçada a tot el professorat de qualsevol àrea i nivell educatiu.

Àudio-visual sobre l'oli als Països Catalans, d'Ernest Costa i Savoia, Joanquim Sota i Pagan i Enric Larreula i Vidal
Barcelona

L'oli als Països Catalans, d'Ernest Costa i Savoia, Joaquim Sota i Pagan i Enric Larreula i Vidal

Programació de Literatura Catalana per a Segona Etapa d'EGB de M.Carme Pérez i Arnau
Badalona

M.Carme Pérez i Arnau, de l'Escola Jungfrau, de Badalona

Plomes catalanes, recull de treballs sobre autors catalans contemporanis, de Lluís Busquets i Grabulosa
Barcelonès
Visualització dels poemes "Primavera" i "Hivern" de Miquel Martí i Pol i "Rellotges de Pagès"
Esperraguera

Visualització dels poemes "Primavera" i "Hivern" de Miquel Martí i Pol i "Rellotges de Pagès" , muntatge de poemes d'infants, treball realitzat sota la direcció de Ramon Besora, a l'Escola El Puig.