Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

PUIG-REIG

Un centre obert al municipi

Per ser una escola de música amb una comunitat educativa molt implicada amb les entitats i activitats que es fan a Puig-reig i rodalies. Destaca especialment per la seva tasca a la Residència Mont Martí, centre assistencial on s’imparteix musicoteràpia a persones discapacitades. L’escola també col·labora amb la Coral Polifònica de Puig-reig i les escoles de primària de Puig-reig i de Gironella, on recentment s’ha obert una aula associada. Cal remarcar el caràcter obert de l’escola que s’evidencia amb l’ampli ventall d’edats del seu alumnat.

El compromís amb la llengua i cultura catalanes està vehiculat, entre altres, a través del treball metodològic que parteix de la cançó catalana del Pare Ireneu Segarra, així com amb les cantates que habitualment ofereix l’escola per la diada de Sant Jordi. Enguany, a més, se celebra el 25è aniversari de l’escola.

Agullana

Coneixent la comarca en profunditat

A una ZER que pertany a quatre municipis i on l’equip de mestres treballa conjuntament de forma consolidada. Duen a terme un programa compartit de treball per projectes a l’entorn d’eixos de coneixement del medi i es coordinen pel que fa a colònies i sortides emmarcades en els projectes de les quatre escoles. Les activitats educatives reben el suport de les famílies i dels ajuntaments respectius en tot el seu desenvolupament. Mostren un treball minuciós i metòdic des de fa anys en el treball d’autonomia i convivència, que emana del treball per projectes. El coneixement profund de la comarca (llegendes, contes, història, activitats humanes…) assolit per l’alumnat del cicle mitjà i superior el fan digne de menció com a una gran tasca educativa. Aquesta aproximació a l’estudi del territori s’emmarca, entre altres, en el treball d’educació ambiental sobre la comarca i en el projecte Fem un cim!, lligat a l’excursionisme. 

ONTINYENT

Un projecte consolidat d’ensenyament en valencià i arrelat al medi

Per ser un centre d’educació infantil i primària del País Valencià que fa un ensenyament en valencià com a llengua vehicular i arrelat al medi. És especialment destacable el treball per projectes, l’impuls de jocs populars i tradicionals, els tallers matemàtics interactius, l’hort escolar, el projecte d’apadrinament, el racó de lectura «Cuentitis» i la proposta «Trau la llengua», en la qual l’alumnat escriu lliurement dites, endevinalles, acudits, poesies i històries. El col·legi també destaca per tenir una ambientació general dels espais molt acurada, per l’escola de Pares i Mares i pel compromís per millorar la situació ambiental a través de la participació en el programa d’Ecoescoles.

BARCELONA

Referent a l’hora d’utilitzar el català com a llengua vehicular en un entorn on el 66% de la població és d’origen immigrant

En reconeixement al projecte de transformació pedagògica gradual del centre a partir de la bona feina feta anteriorment i de tot allò que ja funcionava. Tenint en compte en tot moment el principi d’inclusivitat i del tracte preferent de la llengua catalana, ha apostat per escoltar i prendre consciència de les necessitats actuals dels alumnes, amb un 66% d’origen immigrant, de les famílies i dels professionals del centre per donar una resposta de qualitat als reptes que planteja la societat actual.

Els aspectes més significatius d’aquest procés d’innovació, amb una comunitat educativa molt implicada, es basen en el treball per projectes a tot el centre, en la creació d’ambients d’aprenentatge a educació infantil i d’espais de treball competencial de llengua catalana, anglesa i matemàtica a primària, i en el treball de la llengua catalana amb l’alumnat nouvingut a partir del teatre i del llenguatge corporal, entre altres.

Collbató

Un model d’innovació integral i d’arrelament a les tradicions

A una escola catalana en llengua i continguts que en la seva curta vida ha estat innovadora i s’ha arrelat al poble. Treballa amb gran participació de les famílies i ha sabut crear un ambient d’ordre, treball i respecte entre els alumnes. La seva aposta ha estat el treball per racons i projectes, les noves tecnologies, les activitats plàstiques i la promoció i l’ús de l’anglès, sense deixar de banda l´ús vehicular de la llengua catalana i les tradicions arrelades al país i al poble de Collbató.

L’escola promou la lectura expressiva treballada a cada aula en les tres llengües del currículum. També destaca per la dinamització de l’autonomia personal i l’educació en valors en tots els cursos.

El Prat de Llobregat

Un projecte comú i compartit de treball en valors de forma efectiva

A una escola que ha sabut encarar el repte de la renovació pedagògica engrescant tota la comunitat: alumnes, pares, mares i mestres. El resultat és que han omplert de contingut i il·lusió totes les activitats a fi de superar les fites docents dins i fora de l’aula.  

El canvi de metodologia del centre per tal d’apostar pels interessos i els valors dels infants ha fet de l’escola un model d’interès en tots els àmbits curriculars. Hi destaquen l’ús del català com a llengua vehicular, l’educació musical, l’educació en valors i en equip, la resolució de conflictes, la participació de les famílies o la sensibilització pel medi ambient. Tot, en un marc de respecte, autonomia de les persones i amb un aprenentatge cooperatiu plenament assumit per tota la comunitat educativa. 

Vic

La idea de país i els valors com a eixos educatius

A una escola amb 153 anys d’història que té com a eixos educatius la idea de país, l’educació integral i en valors, la sostenibilitat i el multilingüisme, amb un ferm compromís per la llengua i la cultura catalanes.

El centre té molt present la importància de la formació del professorat i fomenta la projecció a l’exterior a través d’activitats arreu del territori català i col·laborant amb les institucions. Posa èmfasi en l’atenció personalitzada i l’acció tutorial, amb un clima proper i familiar, articula un projecte de comunicació com a eix vertebrador, és escola verda, treballa l’educació per la salut, ha iniciat un projecte propi a l’etapa 0-6 anys, i promou la interdisciplinarietat des de l’educació infantil fins al batxillerat. També destaca per l’ús quotidià de les tecnologies en les diferents etapes, amb l’actualització dels instruments de què disposa l’alumnat, el treball compartit, les xarxes socials i la robòtica curricular. 

Balaguer

Centre de referència comarcal d’educació especial

En reconeixement a un centre d’educació especial i a un equip de mestres, educadors i monitors compromesos, implicats i entusiastes de la seva tasca educativa amb alumnat amb discapacitats intel·lectuals i físiques de la comarca.

És un centre arrelat amb l’entorn. Les famílies, les entitats i les administracions participen activament en el dia a dia de l’escola duent a terme activitats com ara teatre, música o dansa. Les famílies s’impliquen amb el centre per ajudar a créixer els seus fills. Amb l’alumnat més gran, el centre promou activitats i recursos per ajudar-lo a desenvolupar-se en el món laboral. 

Barcelona

La innovació com a motor de creixement

Pel fet de ser una escola on es prioritza l’educació integral de les persones amb l’objectiu que els nens i les nenes aprenguin i siguin feliços. Amb la innovació com a motor, l’escola ha tingut un creixement constant que li ha permès adequar el seu projecte educatiu als nous models d’aprenentatge. Fa 8 anys, el centre va engegar un procés de transformació en tres línies estratègiques de millora: cercar models més profunds de participació de l’alumnat i de les famílies; engegar processos de canvi metodològic; i iniciar una reformulació dels espais de joc de l’escola.

Ofereix una educació personalitzada, inclusiva, participativa i contextualitzada en la societat i el moment que vivim amb la intenció d’incorporar en la cultura del centre una mirada crítica i transformadora del nostre entorn. Va ser fundada l’any 1968 per donar resposta a les necessitats socials del país.