Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Escola Vedruna Immaculada
Barcelona

Amb més de 50 anys de presència a la dreta de l’Eixample i amb un compromís ferm per la llengua i la cultura catalanes, ja que fa del català, dins un marc multilingüe, l’eix vertebrador del projecte de centre. En aquest aspecte, cal destacar que es treballa en català amb tots els alumnes i famílies que s’incorporen a l’escola, entre els quals darrerament n’hi ha força d’origen xinès. Hi promouen parelles lectores i cada alumne té un portafolis de lectures de la biblioteca des de primer fins a sisè, que digitalitzen a l’ESO. Estan en ple procés de remodelació de la biblioteca escolar per fer-ne un espai més motivador. Treballen per projectes i, cada curs, tots els nivells fan seu i personalitzen un lema de valors. S’hi manté, a més, una relació oberta i participant amb el barri.

Escola Estel
Molins de Rei

A una escola que va ser fundada als anys 60 per iniciativa de pares i mestres, que es va integrar a la xarxa d’escoles públiques i que continua fent-se present culturalment en el seu entorn, tot i que la composició social de l'escola ha canviat. Escau destacar-hi les estratègies per a la millora de l’expressió i la competència lingüística a partir de les exposicions orals, el treball en petits grups, el foment de l’hàbit de la lectura, l’apadrinament lector, la biblioteca, les representacions teatrals i els intercanvis lingüístics com el projecte E-Twinning.

Escola L'Era de Dalt
Tona

A un centre públic que ha fet una aposta seriosa per la participació i la implicació de la comunitat educativa en el projecte d’escola i que fomenta el sentit de pertinença al poble. Amb les activitats pràctiques que realitza fa realitat el lema que han triat: ser una escola viva i emprenedora, que vetlla per la felicitat dels qui hi conviuen. El català és la llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge des de l’any 1988, quan es va inaugurar el centre. El treball que s’hi desenvolupa, per projectes i àmbits, pretén fomentar el talent i la motivació de l’alumnat.

CEIP Vialfàs
Sa Pobla

A una escola en llengua catalana, innovadora, amb continguts basats en la cultura pròpia i arrelada al poble, que treballa amb una gran participació de les famílies i que ha sabut crear un ambient d’ordre, treball i respecte entre els alumnes. Hi destaca l’interès a conèixer i difondre la glosa i la feina de dinamització de la lectura i de potenciació de les rondalles mallorquines, amb la creació recent d’una biblioteca modèlica entorn de la qual es fan diverses activitats on participa tot l’alumnat. El centre, que és sensible a les demandes dels infants i dels mestres, funciona a partir d’un sistema de gestió de la qualitat, té una certificació externa que n’avala el model i participa en un projecte d’escola saludable.

CEIP Santa Anna
Oliva

A una escola situada a la comarca valenciana de la Safor que s’ha proposat normalitzar l’ús de la llengua en tots els àmbits comunicatius fent servir, entre altres eines, la introducció i l’ús del joc dels escacs. Tot i la situació socioeconòmica del centre, l’equip de mestres ha aconseguit en dos anys implantar la pràctica d’aquest esport i ha fet créixer l’autoestima entre l’alumnat amb la seva participació i intervenció en campionats i concursos d’escacs de la zona. Convé destacar-hi la implicació de pares i mares, juntament amb la dels mestres, en aquest projecte, que ha esdevingut de tota la comunitat educativa.

Institut Campclar
Tarragona

A un institut amb iniciatives integradores i activitats pròpies, format per un equip de professorat cohesionat i pedagògicament compromès. Orienta’t, el gran projecte de centre que s’està portant a terme, engloba la llengua catalana i els valors, i, tenint en compte la diversitat de l’alumnat, es proposa com a objectiu ajudar l’alumne a arribar a ser allò que vol ser. Es treballa d’una manera activa amb l’entorn, i destaca, en aquest sentit, el projecte interdisciplinari dedicat a l’obra de Josep Vallverdú, en el qual va participar tot l’alumnat de l’institut, des de totes les àrees, i l’alumnat dels centres de primària i entitats del barri.

Escola Els Planells
Artesa de Segre

A una escola que prioritza metodologies actives a través de programes innovadors i participatius per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumnat, un 30% del qual és d’origen nouvingut. Hi destaquen l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l’impuls a la lectura i de l’escriptura, l’adopció de monuments, la participació d’alumnat de l’institut en el servei comunitari, la intervenció de l’alumnat de cursos superiors a les classes dels més petits, l’estreta col·laboració amb l’AMPA de l’escola, i el fet de revalorar la biblioteca com una aula més del centre, generadora d’activitats d’animació a la lectura que contribueixen a la formació lectora i literària de la comunitat escolar.

Escola Annexa-Joan Puigbert
Girona

A una escola amb una llarga tradició a la ciutat i que posa una cura especial a estimular el coneixement de la llengua catalana a través de diversos aspectes com ara la lectura, la composició escrita, la participació en festivals literaris, els jocs i la creativitat. Un exemple que sintetitza aquestes tasques és Ràdio Annexa, en la qual l’alumnat posa en pràctica les competències en el camp de la llengua a través de la comunicació oral.

Escola Antaviana
Barcelona

Perquè es tracta d’una escola amb una trajectòria llarga i rellevant que es troba situada en un barri amb una forta problemàtica socioeconòmica i laboral, i on hi ha hagut intervencions públiques i ciutadanes que l’han millorat a tots nivells. L’escola integra un 50% d’alumnat no catalanoparlant d’orígens diversos, població gitana i alumnes amb problemes de sordesa. S’hi constata un bon treball de la llengua catalana, la plàstica, la música i un aprofitament admirable de l’entorn natural de les instal·lacions: diversos patis i pistes, hort, zona de fruiters i granja. Tot plegat associat a una AMPA molt motivada i amb empenta que fa una tasca envejable d’acondiciament i suport a la tasca educativa.

IES Antoni Pous
Manlleu

A un institut en què es prioritza el foment i l’educació de valors integradors i inclusius, concretats encertadament en el seu projecte educatiu. També per la recerca contínua de la qualitat, la participació en diversos programes pedagògics europeus i el compromís amb la llengua i cultura catalanes, vehiculat a través de la dinamització de la biblioteca escolar, dels treballs de l’alumnat, la participació en concursos literaris i l’elaboració de la revista del centre.

Escola d'Educació Especial XALOC
Sabadell

En reconeixement a un centre d’educació especial que des de fa 40 anys ha esdevingut una referència destacada a la seva ciutat i comarca. S’hi atén alumnat entre els 3 i els 20 anys i s’hi imparteix una formació integral, orientada al ple desenvolupament de les persones a nivell acadèmic i com a ciutadans. S’hi comparteixen molts projectes amb altres escoles i entitats. Cal remarcar, entre altres mèrits, el treball conjunt i continuat amb les famílies, l’aplicació de mètodes innovadors que faciliten la comunicació amb els infants amb dificultats severes i l’orientació cap al món laboral dels més grans.

Escola Pau Delclòs
Tarragona

A una escola de llarga tradició catalana que viu la integració dels nouvinguts com un fet natural. La llengua catalana és l’eix vertebrador i de comunicació de totes les activitats i les tradicions que s’hi celebren. Partícip en nombrosos projectes, en destaquem Les arrels del present, de caràcter interdisciplinari, sobre el patrimoni de Tarragona, que engloba tot els cicles del centre. Cal assenyalar, a més, l’aula de descoberta, el laboratori, la promoció de la lectura amb el racó d’autors selectes, l’hàbit de llegir trenta minuts diaris i l’apadrinament dels petits lectors.