Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

CEIP Ramón y Cajal de Xirivella
Xirivella

Per distingir una escola de Xirivella, situada enmig d’una zona industrial, entre l’horta i la ciutat de València, que ofereix un projecte educatiu orientat a aconseguir la cohesió social d’un barri que acull població procedent de països i continents diversos. La voluntat dels mestres per assolir-ho ha impulsat la normalització lingüística i el desenvolupament d’iniciatives que la reforcen, entre les quals escau destacar l’ús de la música per a l’aprenentatge de la poesia en català. L’entusiasme i el treball en equip dels especialistes de música i d’educació del cos fan que tots els nens i nenes de l’escola comparteixin poesies-cançons com a referent i fil conductor de la vida diària del centre.

Escola Alfred Potrony de Térmens
Térmens

En reconeixement a una escola catalana, arrelada al municipi, amb uns principis pedagògics fonamentats en el respecte a l’entorn i a la natura, la coeducació, la participació i la solidaritat. Hi destaca el compromís seriós i continuat en la millora del coneixement i el domini lingüístic de l’alumnat amb projectes com l’ús de la biblioteca escolar oberta al poble, el tractament de les llengües estrangeres i sobretot l’educació emocional al centre.

CFPA Víctor Català de Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve Sesrovires

Perquè es tracta d'una escola situada a l’interior d’un centre penitenciari on s’ofereixen els ensenyaments reglats, des de l’alfabetització als estudis universitaris, amb una perspectiva clara i decidida d’arrelament al país. En aquest sentit, la llengua vehicular del centre és sempre la catalana tant en la docència directa com en l’ús d'Intranet. També s’hi fan viure esdeveniments de tradició catalana com la celebració de festes nadalenques o Sant Jordi, en les quals tot el centre es transforma per afavorir la transmissió de coneixements i la participació. Cal destacar, a més, la professionalitat i la dedicació de l’equip directiu i del claustre, que saben afrontar amb realisme, coratge i il·lusió l’activitat docent.

Escola Vall del Ges de Torelló
Torelló

Perquè es tracta d’una escola pública arrelada al seu poble amb una col·laboració ben modulada amb la comunitat educativa. L’equip educatiu hi porta a terme un treball creatiu i integrador amb els nens i les nenes provinguts de diverses cultures, i genera un clima que afavoreix la creativitat plàstica i musical dels alumnes, que participen en projectes i activitats de l’escola amb molta autonomia. En resulta un context que facilita l’ús del català en totes les àrees d’aprenentatge i de retruc la integració de mares d’altres països.

Jesuïtes Poble Sec Col·legi Sant Pere Claver de Barcelona
Barcelona

A una escola situada al Poble Sec de Barcelona amb un alumnat de famílies de cultures i procedències diverses, i que disposa d’un equip de mestres cohesionat i il·lusionat amb la realització d’un model pedagògic d’integració i seguiment individual de cada alumne. Es tracta d’un model que, a més d’altres aspectes també encertadament enfocats, consisteix a organitzar grups intercicles que permeten l’aprenentatge cooperatiu entre alumnes de diversos nivells.

ZER Baix Berguedà d’Olvan i Montmajor
Montmajor

Pel fet de ser dues escoles rurals que compten amb uns equips de mestres que, ben coordinadament i des d’un indiscutible compromís amb el país i una clara vinculació a l’entorn, tiren endavant diversos projectes pedagògics innovadors, com ara els que s’ocupen de l’emprenedoria, de contactes internacionals o de la recerca per tal de fomentar d’una manera motivadora l’adquisició de les competències bàsiques per part dels infants.

Escola Les Pinediques de Taradell
Passeig de les Pinèdiques, s/n

En reconeixement a l’alt nivell assolit de domini de la llengua catalana, afavorit pel context on està situada l’escola però alhora fruit del treball imaginatiu, exigent i diversificat que s’hi duu a terme, començant des de l’educació infantil. Cal destacar-hi l’impuls de projectes (alguns dels quals, en part, en llengua anglesa) que integren totes les àrees de coneixement i l’aprofitament que es fa de l’entorn boscà on es troba l’edifici de primària i els recursos culturals de la zona per motivar els alumnes per la vinculació al territori i per la protecció de la natura.

Institut Baix Camp de Reus
Reus

Per distingir un institut amb mil cinc-cents alumnes i una vinculació a Reus al llarg de vuitanta anys. Es tracta d’un centre de referència no sols de la ciutat, sinó de la comarca i fins i tot de comarques veïnes, per la seva capacitat de resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa i de les empreses que col·laboren amb el centre. Hi destaquen nombrosos projectes i plans d’innovació pedagògica que possibiliten uns òptims rendiments acadèmics, una gran cohesió social a partir de la llengua catalana i que les noves tecnologies estiguin integrades plenament en el treball diari. Així mateix mereixen esment la revista, el teatre escolar, els intercanvis lingüístics a l’estranger, la televisió del centre, les accions solidàries i la celebració de diades temàtiques.

Escola Rocabruna de les Borges del Camp
Les Borges del Camp

Perquè es tracta d’una escola arrelada a la població i que, en estreta col·laboració amb tota la comunitat educativa, desenvolupa una tasca modèlica de catalanització, de cohesió social i de qualitat educativa. El centre és sensible a la realitat del seu alumnat i aquest curs ha planificat i desenvolupa un projecte solidari que fa possible una veritable escola inclusiva per a tots els alumnes. Aquest projecte, que continua actiu, ha tingut una difusió que s’ha estès més enllà de l’escola i de la localitat.

CEIP Badies de Llucmajor
Llucmajor

A una escola, situada a la urbanització Badia Gran, a tocar de Llucmajor, que és el resultat de compartir un estol de projectes diversos i molt creatius. La feina en equip i el desig de compartir impregnen l’activitat tant a les aules com a l’exterior de les classes. S’hi ha celebrat enguany l’obra i la personalitat de Joana Raspall, coincidint amb el centenari del seu naixement. Hi és palpable el compromís del centre amb la llengua catalana, utilitzada com a eina de cohesió entre nens i nenes de nacionalitats ben diferents. Cada curs, a més, tot el centre treballa un tema comú que enguany ha estat La Mediterrània per tal que prenguin consciència de la diversitat cultural que l’enrevolta i la necessitat de protegir-la.

IES Montsoriu
Arbúcies

A un institut amb una llarga i fecunda tradició de catalanitat, on es desenvolupen bones pràctiques de sostenibilitat, recerca, arqueologia, plàstica, teatre, lectura i també una bona aula d’acollida, tant a Secundària com a Batxillerat, dutes a terme per un professorat compromès que sap motivar l’alumnat. Cal destacar-hi especialment el Cicle Formatiu de Tècnic en construcció i muntatge d’autocars, un bon exemple de formació en alternança, que contribueix a la inserció laboral dels estudiants a la empresa i fa realitat la necessària relació entre el món educatiu i el laboral.

ZER La Segarra d’Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sanaüja i Sant Ramon
Sant Antolí

Perquè és una ZER que duu a terme una tasca excel·lent aglutinant les escoles petites de la comarca de la Segarra. Dins de les iniciatives compartides entre els diversos centres, cal destacar-hi les activitats vinculades a l’estudi de l’entorn, el treball comú sobre tipologies de text, el projecte de convivència, la revista escolar de zona, la coordinació amb la biblioteca de Guissona per activar el gust per la lectura i la implicació que s’ha aconseguit amb la comunitat educativa.

IES Baltasar Porcel d’Andratx
Andratx

En reconeixement a un centre situat a Andratx, als peus de la Serra de Tramuntana, que impulsa un encertat i rigorós projecte d’intercanvi entre alumnes dels diferents territoris de llengua catalana (Mallorca, Catalunya nord, Andorra, l’Alguer i Catalunya) per fomentar el coneixement del català en les seves diverses variants. L’equip directiu i el professorat han introduït iniciatives d’un gran interès pedagògic i cultural sobre el coneixement i l’aprenentatge de l’art, incloent-hi exposicions i experiències de microteatre, que posen de relleu la qualitat i el compromís de l’equip humà de l’institut.

ZER L’Eral d’Alcanó, Alfés, Sarroca, Sunyer i Torrebesses
Sarroca de Lleida

A fi de distingir el treball com a ZER, amb un fort vincle amb l’entorn, i amb una consciència d’escola comuna que fomenta els lligams entre els integrants de tota la comunitat educativa. Hi destaquen projectes innovadors que de forma evolutiva se centren en els àmbits de la cohesió (projecte Arrels, trobades setmanals, comunitat virtual, etc.) i de la qualitat (ús de les TIC i dels audiovisuals, projectes d’emprenedoria, animació lectora virtual i projectes de llengua anglesa).