Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Escola Gavina
Picanya

En reconeixement a una escola que des de l’any 1975 ha esdevingut un model de normalització en l’ensenyament del valencià en situacions lingüístiques i polítiques adverses. I tot això comptant amb uns mestres organitzats cooperativament que han mostrat sempre un gran dinamisme i una excel·lent creativitat en l’organització i realització de propostes on participen tots els estaments escolars: pares, alumnes i professors.

CEIP Jacint Verdaguer
Sant Sadurní d'Anoia

Perquè es tracta d’un centre arrelat a la població que ha esdevingut un referent per fer que les noves tecnologies siguin eines de formació i de construcció del coneixement ja des del parvulari. També perquè el professorat ha estat capaç d’elaborar un projecte pedagògic de continuïtat amb l’ institut situat a la mateixa zona escolar.

CEIP Pla de Dalt
Olot

Per la seva trajectòria d’escola pluralista i integradora basada en una pràctica educativa inserida en el seu entorn i en el desenvolupament del sentit de pertinença i arrelament al país.

CEIP Maria Garcia Cabanes
Aldea

Per distingir una escola plenament catalana pel que fa a la llengua i als continguts. El professorat mostra dinamisme i cohesió en l’aplicació de projectes i d’iniciatives pedagògiques diverses: l’ús actiu de la biblioteca, el bloc de l’escola, l’agermanament virtual amb una escola anglesa i la dinamització de la classe de música, entre d’altres.

CP Es Pont
Palma

Perquè va ser una de les primeres escoles que va dur a terme el programa d’immersió a Mallorca. Una escola situada en un barri obrer de la ciutat que acull un gran nombre d’alumnes immigrants i compta amb un professorat entusiasta que ha apostat per la renovació pedagògica des dels inicis fins a l’actualitat.

CEIP Salvador Sanromà
Llinars del Vallès

Perquè és una escola amb un equip de mestres que va saber propiciar en un moment determinat un canvi significatiu, que li va permetre passar de ser una escola amb dèficits lingüístics a ser un clar referent al municipi pel que fa a l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana.

IES Damià Huguet
Campos

A un institut de llarga trajectòria de catalanitat, amb un professorat compromès que s’implica en la marxa del centre i promou activitats més enllà de l’aula amb una gran participació de l’alumnat i dels pares i mares.

CEIP Bordils
Bordils

Perquè es tracta d’un equip de mestres compromesos amb la llengua i el país, i ple d’entusiasme que, en un entorn familiar i amable, desenvolupa d’una manera exemplar activitats diverses de gran qualitat pedagògica amb uns resultats excel·lents.

CEIP Drassanes
Barcelona

Perquè constitueix un exemple de centre escolar compromès amb una acurada atenció a la diversitat de procedència del seu alumnat i que aposta per fer de la llengua catalana una eina de cohesió i d’integració de tota la comunitat educativa.

IES Alt Berguedà
Bagà

Pel dinamisme i la professionalitat d’un equip de professors que han sabut crear un clima d’aprenentatge que va més enllà de l’aula i del centre, tot aprofitant el medi físic per enriquir les activitats. A més, es tracta d’un centre que es caracteritza per la seva catalanitat i que incideix positivament en l’entorn humà i social de la població.

Escola Bressola Càldegues
Càldegues

A un centre que escolaritza en català nens i nenes de l'alta i la baixa Cerdanya i que és un referent de qualitat i de prestigi en el conjunt de la comarca. Per la innovació metodològica i didàctica en l'ensenyament i aprenentatge del català i per fer-ne la llengua d'ús habitual entre l'alumnat, dins i fora de l'aula, tot i trobar-se en un context poc favorable.

CEIP Manuel Ortiz i Castelló
Juneda

Perquè és una escola de qualitat, amb un equip de mestres compromès amb la seva tasca, que sap aprofitar reeixidament els espais del centre i que projecta la seva activitat a tot el poble. Constitueix un exemple de bons resultats acadèmics i d’arrelament al país en un context d’immigració creixent.

Associació Cintra
Barcelona

Per distingir el treball d’una escola especialitzada en l’ESO, plenament catalana, que atén alumnat amb especials necessitats educatives i amb greu dèficit de competència lingüística en català cercant el major grau d’èxit escolar i de domini de la llengua.

Escola Vedruna – Àngels
Barcelona

A una escola cristiana concertada situada al barri del Raval amb un alumnat majoritàriament nouvingut d’ètnies, llengües i cultures diferents on s’hi desenvolupen diversos projectes pedagògics que, a més de formar, educar i instruir els infants i els adolescents, els ajuden a integrar-se a la nostra llengua i a la nostra cultura.

CEIP Pràctiques 2
Lleida

Per la capacitat demostrada per l’equip de mestres des d’un plantejament d’una clara catalanitat per optimitzar els recursos humans i de l’entorn, incloent-hi l’estudi dels arbres del centre i la cura d’un hort, i amb la participació dels pares i les mares des de llur vessant professional.