Mostrant: 84 projectes

Pàgines

I tu... per què te'n vas?

Modalitat: Alumnes
Alba Esparza Comalat, alumna de 1r de batxillerat de l'Institut La Garrotxa - Olot
El treball se centra en la comarca de la Garrotxa i es vol definir el perfil dels joves que decideixen anar-se’n a viure a l’estranger, descobrir quins són els motius i quina és la valoració de l’experiència. La passió pel món audiovisual, m’ha portat a realitzar el treball en forma de reportatge.

L'impacte de l'ANC al procés independentista

Modalitat: Alumnes
Bet Luque Maureta, alumna de batxillerat del Centre d'Estudis Montseny - Barcelona
Àmbit: Altres
L’objectiu principal d’aquest treball és saber què es l’Assemblea Nacional Catalana, quins són els seus organismes, com s’estructura i de quina manera treballa. Entendre, a més a més, com s’ha consolidat com a associació sobiranista i quin paper juga en el procés cap a la Independència. El treball consta d’entrevistes de dirigents de l’ANC i d’enquestes sobre el grau de coneixement d’aquesta associació.

Al·lèrgies en un món modern

Modalitat: Alumnes
Javier Moreno Sepena, Ali Hamza i Enric Carbasa Sánchez, alumnes de 2n de batxillerat de l'Institut Juan Manuel Zafra - Barcelona
Els casos d’al·lèrgia en les societats occidentals ha anat augmentant considerablement durant els últims anys. Aquest és un estudi de camp on ens proposem entendre què són les al·lèrgies, quines són les causes que les provoquen i com i de quina manera ens afecten en el nostre sistema immunològic. A més a més, plantegem unes possibles pautes alimentàries ja que una alimentació adequada ajuda a reduir els efectes de les al·lèrgies al mínim. El treball conté una entrevista a Lorena Soto, al·lergòloga i un exhaustiu estudi sobre els tipus de pol·len en la ciutat de Barcelona.

El treball com ha factor rehabilitador per a les persones amb trastorns mentals

Modalitat: Alumnes
Clara Bonmatí Cugat, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Sant Ignasi - Barcelona
Àmbit: Integració
Aquest Treball de recerca que porta per títol El treball com a Factor Rehabilitador per a les persones amb Trastorns Mentals, vol demostrar que la teràpia que té com a centre el treball i la ocupació pròpiament dita, la teràpia ocupacional, és afectiva per rehabilitar a les persones amb malalties mentals. També trobareu una introducció del concepte de la malaltia, i ja centrant-me una breu descripció de les malalties mentals més importants.

Els castells: l’art de quadrar un triangle perquè quedi rodó

Modalitat: Alumnes
Marina Ginestà, alumna de 2n de batxillerat de l’institut Pere Fontdevila - Gironella
El treball tracta un tema tan singular com els Castells analitzant concretament aspectes físics i psicològics dels mateixos. El treball consta d'una part teòrica on es fa una part més descriptiva del tema dels castells, de la terminologia, tipus, posicions, ,...., per introduir al lector en el tema.

Estudi sobre l'ús social del català dels alumnes nouvinguts de l'institut Martí l'Humà

Modalitat: Alumnes
Aïda Moyà, alumna de l’institut Martí l'Humà - Montblanc
El meu treball de recerca parteix, per una banda, d’una part teòrica, que es basa en l’estudi de la llengua catalana i el recurs de l’aula d’acollida. I per altra banda, la part pràctica es divideix en dos: el primer, tracta sobre l’ús social del català en el alumnes immigrants i, el segon, sobre l’ús social del català dels alumnes nouvinguts de l’aula d’acollida del meu centre escolar. L’objectiu del treball és el d’analitzar la situació actual de la llengua catalana aplicada als immigrants i, amb més atenció, a l’alumnat nouvingut del centre.

Manifestacions religioses als carrers de Valls

Modalitat: Alumnes
Jana Olivé, alumna de 2n de batxillerat de l’institut Jaume Huguet - Valls
El meu treball de recerca analitza totes aquelles manifestacions religioses de tradició popular que es poden observar simplement passejant pels carrers de Valls. Aquestes manifestacions són producte de l’activitat del poble, representacions autèntiques que han sorgit de les creences religioses de la gent i que no formen part d’una organització eclesiàstica. Aquestes manifestacions inclouen l’art religiós, és a dir, les arts plàstiques visibles pels carrers, i la religiositat popular, com ara les processons. L’art religiós que descric l’interpreto artísticament i simbòlicament.

Passat i present del teatre selvatà

Modalitat: Alumnes
David Pintaluba, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Joan Puig i Ferreter - La Selva del Camp
El treball pretén ser una aproximació al fet teatral a la Selva del Camp, des de l'Edat Mitjana fins al segle XXI. En descrivim els principals objectius: 1. Contextualitzar el fet teatral selvatà en relació a la història del teatre a Catalunya. 2. Establir els diferents períodes o etapes en què el teatre ha estat present a la Selva. 3. Relacionar el fet teatral antic (medieval, barroc, romàntic) amb l'actual. 4. Ressenyar les diferents associacions selvatanes relacionades amb l'activitat teatral ( segles XX i XXI). 5.

Passat, present i futur del flabiol. Tradició i progrés

Modalitat: Alumnes
Isabel González, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Les Alzines - Girona
La possible pèrdua del flabiol, protagonista amb el tamborí a la cobla, m'ha dut a investigar la història per verificar si aquest binomi ha existit sempre. Per conservar aquesta tradició catalana i obrir nous horitzons, analitzo si seria factible i beneficiós incloure'ls en altres àmbits musicals, i proposo l'electrificació del flabiol. La metodologia ha passat per la bibliografia, la webgrafia i la pràctica tecnològica en el camp de la informàtica i l'electrònica.

La Farga Catalana al Ripollès

Modalitat: Alumnes
Núria Hom, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Escorial - Vic
El treball de recerca de l’alumna Núria Hom i Serra és un estudi en profunditat del món de la farga catalana al Ripollès. L’autora ha realitzat una recerca exhaustiva sobre el funcionament de la farga catalana, a través de la consulta bibliogràfica i de l’assistència a demostracions de farga, forja i carboneig. Però sobretot ha dut a terme un extens treball de camp en què ha catalogat tots els vestigis d’aquesta activitat metal•lúrgica al Ripollès, que ha ampliat a la primera matèria –amb una visita a la majoria de mines de la comarca- i al combustible.

Pàgines