Mostrant: 52 projectes

Pàgines

Estudi sobre l'ús social del català dels alumnes nouvinguts de l'institut Martí l'Humà

Modalitat: Alumnes
Aïda Moyà, alumna de l’institut Martí l'Humà - Montblanc
El meu treball de recerca parteix, per una banda, d’una part teòrica, que es basa en l’estudi de la llengua catalana i el recurs de l’aula d’acollida. I per altra banda, la part pràctica es divideix en dos: el primer, tracta sobre l’ús social del català en el alumnes immigrants i, el segon, sobre l’ús social del català dels alumnes nouvinguts de l’aula d’acollida del meu centre escolar. L’objectiu del treball és el d’analitzar la situació actual de la llengua catalana aplicada als immigrants i, amb més atenció, a l’alumnat nouvingut del centre.

Som notícia!

Modalitat: Alumnes
Alumnes de 4t i 5è de primària de l’escola Mestre Ignasi Peraire - Mollerussa
Hem creat un telenotícies amb l'alumnat l'alumnat de cicle mitjà i cinquè de cicle superior. Es tracta d'un telenotícies en un format pensat perquè tots els alumnes hi poguessin participar, de tal manera que hem inclòs el llenguatge de signes i l'audiodescripció per a persones cegues. Hem treballat des d'un enfocament competencial, agafant com a eix principal la competència lingüística i audiovisual.

Projecte Mirades - Auxilia

Modalitat: Alumnes
Santi Cros, Marta Portolà, Jorge Sáenz de Tejada, Sergio Serrano de Haro Alumnes de 4t d’ESO del col·legi La Salle Bonanova - Barcelona
Durant el curs 2013-2014, vam realitzar un Aprenentatge Servei en col·laboració amb la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) i l'Associació Auxilia de Barcelona. El treball va consistir en l'enregistrament d'un vídeo en el que es mostrava una de les activitats que es porten a terme a l'Associació Auxilia, les sortides d'oci.

Musical El Petit Príncep

Modalitat: Alumnes
Alumnes de la ZER Berguedà curs 2013-14 - Vilada
L’any 2013 es va celebrar el 70è aniversari de la publicació de l’obra de l’Antoine de Saint-Exupéry: El PETIT PRÍNCEP, obra de molta difusió i molt coneguda a tot arreu. A la ZER Berguedà Centre veiem aquest aniversari com una oportunitat per a treballar la cohesió del grup i, alhora, visualitzar el treball intern sovint només conegut per mestres i alumnes.

Georeferenciem els nostres elements emblemàtics

Modalitat: Alumnes
Alumnes de 5è i 6è de primària de l’escola Sant Gil - Torà
L’Escola Sant Gil de Torà s’identifica amb un ensenyament actiu, integral i significatiu. És per aquest motiu que realitzem activitats que potenciïn tots aquests aspectes, en què els alumnes en siguin els veritables protagonistes.

Ull, canvi i acció

Modalitat: Mestres
Ull, canvi i acció és un projecte que pretén facilitar als alumnes la integració d’un seguit de valors i pràctiques encaminades a aconseguir una societat més justa i comprensiva a través del llenguatge audiovisual. L’objectiu principal d’aquesta experiència és utilitzar el llenguatge audiovisual, que als alumnes els és proper i engrescador, com una eina didàctica que els permeti promoure el coneixement d’altres realitats culturals i socials, així com el fet migratori.

Projecte Pastorets

Modalitat: Alumnes
Alumnes de 5è de primària de l’escola Els Planells - Artesa de Segre
Durant el primer trimestre del curs 2014-2015, l’alumnat de 5è hem realitzat el Projecte Pastorets. Aquest projecte interdisciplinar i d’aprenentatge per servei va comptar amb el treball conjunt del projecte ILEC, les àrees de religió catòlica, educació en valors socials i cívics, educació artística (música i plàstica), familiars voluntaris i Càritas Artesa. Es tractava de fer poble, és a dir, de descobrir de forma activa i participativa les manifestacions culturals i tradicionals catalanes, per treballar i viure els valors de cooperació i participació social.

El treball com ha factor rehabilitador per a les persones amb trastorns mentals

Modalitat: Alumnes
Clara Bonmatí Cugat, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Sant Ignasi - Barcelona
Àmbit: Integració
Aquest Treball de recerca que porta per títol El treball com a Factor Rehabilitador per a les persones amb Trastorns Mentals, vol demostrar que la teràpia que té com a centre el treball i la ocupació pròpiament dita, la teràpia ocupacional, és afectiva per rehabilitar a les persones amb malalties mentals. També trobareu una introducció del concepte de la malaltia, i ja centrant-me una breu descripció de les malalties mentals més importants.

Josep Nogué, un pintor Colomí

Modalitat: Alumnes
Alumnes de 5è i 6è de primària de l’escola Cor de Roure - Santa Coloma de Queralt
L’any 2013 Santa Coloma de Queralt, la nostra població, va estar de celebració. En motiu del 40è aniversari de la mort del pintor Josep Nogué Massó, artista colomí, es van fer una sèrie d’actes per commemorar la persona i figura. Ens va semblar molt adient començar a conèixer el seu llegat artístic anant al castell de Santa Coloma on hi havien exposades algunes de les seves obres. En directe les pintures ens van impactar, les dimensions, els colors, la llum....no podíem començar millor.

Projecte: Fem esmorzars

Modalitat: Alumnes
Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària - Mollet del Vallès
La idea d’aquest projecte sorgeix dins del marc de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) de cicle Superior de l’escola Sant Vicenç de Mollet del Vallès i de la necessitat de donar als nens eines que els ajudin a organitzar-se i gestionar-se tant a nivell personal com en grup dins i fora de l’escola i, d’aquesta manera, desenvolupar els aprenentatges significatius i funcionals vinculats a la vida quotidiana. Els objectius han estat fomentar el treball pautat i sistemàtic, aprendre i desenvolupar activitats bàsiques d’autonomia a la vida quotidiana i d’entorns laborals, valorar l’esf

Pàgines