Mostrant: 122 projectes

Pàgines

Creació d'una minisèrie

Modalitat: Alumnes
Maria Figueras Bonachi - Valls
El primer objectiu d’aquest treball era crear una minisèrie de televisió a partir de la novel·la "Vilaniu" de Narcís Oller. Paral·lelament li sorgiren objectius secundaris que s’havien d’assolir per tal de disposar de les eines i destreses de creació d’una minisèrie. Li va caldre estudiar les bases teòriques de les minisèries de televisió, la part tècnica i el guió literari, principalment, la seva tipologia textual.

Taller d’expressió digital. Experiències creatives 2.0 d’Helena Guasch i Gibert

Modalitat: Mestres
Perquè es tracta d’una d’experiència orientada a fomentar l’expressió creativa, a estimular l’ús de la llengua catalana en àmbits comunicatius virtuals, a usar les TIC en entorns d’aprenentatge escolar i a crear dinàmiques positives a l’aula a partir de la col·laboració en les diverses propostes formatives.

Pàgines