ZER Les Salines

Les nostres escoles formem part de la mateixa ZER des de fa 21 anys. Som escoles de tipologies diferents i al principi ens va costar una mica trobar punts de treball en comú. Amb el pas del temps i del treball en equip, els hem trobat i actualment un dels que ens uneix i ens cohesiona més és la filosofia i la metodologia en el treball del nostre entorn. Entenem que l’entorn és una riquesa que tenim a les escoles i creiem que s’ha de potenciar la seva descoberta. Permet educar persones i ciutadans compromesos amb el seu territori i per extensió amb el país. Descobrir, conèixer i estimar l’entorn més proper és una manera d’arrelar-se en aquest territori, tan pels que hi han nascut com pels que hi han anat arribant. Per tant, l’entenem com una activitat d’inclusió social important. Però a més l’entorn ens ofereix infinitat de recursos per poder desenvolupar les competències i continguts de tots els àmbits del currículum. Creiem que l’àmbit lingüístic, en totes les seves dimensions, hi juga un paper fonamental. Des de la ZER aquest treball el concretem a partir de tres projectes interdisciplinaris: La comarca, Fem el cim! i les Colònies. Adjuntem un document on s’explica l’enfocament de cada un d’ells.