XICOTETS HEROIS

YARELIS GRIMALTOS TOMÀS - SANT JOANET
El treball que a continuació anem a presentar és un recull de les diferents activitats portades a terme pels diferents membres de la nostra Comunitat Educativa : alumnes, famílies, mestres i diferents institucions (Ampa, Ajuntament, Centre de Salut, Hospital la Fe ) que desinteressadament han participat en el desenvolupament d’aquest projecte . L’origen del projecte surt a partir d’una situació emocionalment conflictiva i urgent al nostre centre. No es tracta d’una resolució de conflicte sinó d’una necessitat emocional on hauríem de combinar processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat . Cóm tractar el tema de la Leucèmia Infantil davant d’un públic tan especials com són els nostres alumnes ?