Viladrau, un entorn poètic

Maria del Mar Olivé Ribas , Joan Marc Ramos Sabaté - Premià de Mar
"Viladrau, un entorn poètic" és el resultat del treball col·laboratiu de dos grups de 4t d'ESO a partir de la realització d'una ruta literària per Viladrau centrada en dos grans poetes catalans: Marià Manent i Jaume Bofill i Mates. El resultat, per tant, no és pròpiament la ruta (elaborada pels professors) sinó la web que l'alumnat construeix per retornar aquesta experiència a la vila que els va acollir. Així doncs, els alumnes no participen passivament de la ruta com una passejada convencional sinó que esdevenen els veritables protagonistes d'una experiència literària dividida en tres moments: 1. Abans de la ruta, cada grup d'alumnes s'ha d'encarregar de documentar-se sobre els autors, sobre l'espai que li ha correspost i preparar la lectura dels textos, amb la corresponent presentació. 2. El dia de la ruta, són els encarregats de presentar l'espai, els textos i fer-ne la lectura expressiva. A més a més, han de realitzar les fotografies que necessitaran per al treball final. 3. Després de la ruta, han de construir la web de l'espai que els ha correspost, seguint el patró que els proporciona el professorat, de manera que s'hi mostri tota la informació recollida, els textos escrits i unes petites gravacions de les lectures il·lustrades amb les pròpies imatges. Entre tots posem la ruta a disposició dels viladrauencs i de qualsevol passavolant que vulgui viure l'experiència des de casa seva, ja que en la web hi té les imatges, els textos i les lectures; tenint en compte sempre que es tracta d'un treball escolar, amb llums i ombres, encerts i reptes no assolits. Volem destacar la bona acollida de diversos viladrauencs, que ens van permetre accedir a espais literaris que normalment no estan a la disposició del visitant. Adreça web: https://sites.google.com/site/viladrauunentornpoetic/