Va de contes. De la literatura escrita a l'oral i de l'oral a la digital

L'experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge que ha realitzat la professora Imma Oliva i Adroher dirigida als alumnes de 4t d'ESO gira entorn al gènere del conte literari o d'autor, concretament d'autors dels segles XX i XXI. El projecte "Va de contes. De la literatura escrita a l'oral i de l'oral a la digital", permet treballar la comprensió (literal i interpretativa) dels contes, els períodes literaris i els autors, els diferents estils dels nostres autors, els grans temes universals, les tècniques literàries, l'expressió oral i la llengua escrita. L'activitat de contacontes que es proposa vol recuperar aquella literatura i cultura de divulgació oral (una literatura basada en el plaer d'explicar i crear històries).