UN OASI ENMIG DE LA GUERRA CIVIL. MEMÒRIA HISTÒRICA DE LES DUES COLÒNIES INFANTILS SUECOCATALANES DE TEIÀ (1936-1939)

NÚRIA BOSCH ASENSIO - EL MASNOU
El TR analitza el funcionament de les dues colònies infantils de Teià durant la Guerra Civil (1938-1939): l’Hogar Sueco-Catalán (o Hogar Jorge Brantin), a la casa pairal de can Godó, que va acollir infants refugiats de de Barcelona, Madrid i València; i la Colònia Suecocatalana de can Whertheim, que es va ocupar dels infants de Teià que passaven gana, ambdues sufragades per l’Ambaixada de Suècia. L’estudi se centra en el tipus d’organització de les dues colònies de nens refugiats i en la pedagogia utilitzada, basada sobretot en el mètode Montessori, sota la direcció del suec Erik Svensson. Es parteix de treball de camp i arxivístic, i sobretot d’entrevistes a les dues úniques mestres voluntàries encara vives d’ambdues colònies (de 94 anys, residents a Madrid) i a altres testimonis exalumnes. Tot i ser sufragades per l’Ambaixada de Suècia, a través de col·lectes populars, mantenien un funcionament diferent: l’una amb una formació molt estructurada i l’altra amb predomini del voluntariat.