Un gimnàs natural per a l'escola.

Classes de 6è A i 6è B, Tutores i mestra: María Elisa Cano Corral, Emma García García, Jerònia Capó San Miguel. - Badia Gran, Llucmajor.
Al CEIP Badies tenim el privilegi d’estar situats al bell mig de la Marina de Llucmajor, un paisatge compost de garriga i ple de biodiversitat digna de cura i conservació. Aquesta circumstància fa que la zona que envolta el nostre centre encara gaudeixi de certs espais públics no urbanitzats bastant extensos: just davant l’escola ens trobam amb un d’aquests espais que actualment es fa servir per a deixar-hi escombraries i on alguns propietaris de cans aprofiten per a què puguin fer les seves necessitats. És per això que el projecte presentat sorgeix d’una necessitat real i es planteja que aquest espai pugui ser reconvertit en una zona per a ús escolar: com una necessitat de l’alumnat en benefici de tota la comunitat, essent conscients que les propostes fetes per part d’aquests seran molt més riques i engrescadores que si les féssim els adults i en conseqüència, formant futurs ciutadans compromesos amb la cura del medi ambient