Treball Globalitzador Interdiscipliari de 1r ESO a l'Escola Virolai

El Treball Globalitzador Interdisciplinari (TGI) és una agrupació de tres matèries com a mínim (Ciències de la naturalesa, Ciències Socials i Tecnologia) per treballar de manera transversal el currículum. L’àmbit lingüístic està integrat en aquest treball ja que cadascuna de les matèries s’imparteix en un idioma diferent (anglès, català o castellà). Ara que treballem de manera conjunta i mitjançant la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) l’ús de les llengües queda integrat en el dia a dia depenent de l’activitat treballada i no compartimentat per matèries. La majoria dimensions i competències dels àmbits implicats estan representats en diferents moments del TGI, comptant amb la col·laboració de tot el professorat que forma part del projecte, ja sigui en el propi horari de TGI o de matèria específica, així com experts externs relacionats amb la temàtica.