Taller Orienta't

Alumnes de cicle superior de primaria (cinquè i sisè) - Manlleu
Taller Orienta't: Els tallers es plantegen com a activitats lúdiques combinades amb els continguts curriculars treballats a l’aula. Aquests tallers permeten proposar activitats amb un grup d’alumnes reduït que interaccionen entre ells, ja que els grups es distribueixen de manera internivells, potenciant així, la socialització entre grups. Objectiu didàctic: -Orientar-se correctament amb un plànol. -Confeccionar la ruta que seguirem -Realitzar petites curses d’orientació -Preparar i realitzar diferents activitats en els llocs d’arribada i sortida. -Coordinar el seu treball amb el del seu equip