Taller d’expressió digital. Experiències creatives 2.0 d’Helena Guasch i Gibert

Perquè es tracta d’una d’experiència orientada a fomentar l’expressió creativa, a estimular l’ús de la llengua catalana en àmbits comunicatius virtuals, a usar les TIC en entorns d’aprenentatge escolar i a crear dinàmiques positives a l’aula a partir de la col·laboració en les diverses propostes formatives. Aquesta experiència pren com a eix vertebrador l’expressió comunicativa en totes les seves modalitats i es proposa que els alumnes comprenguin i valorin que unes bones pràctiques lingüístiques contribuiran a millorar significativament el seu aprenentatge i els ajudaran a obtenir resultats positius en tots els àmbits de la vida, tant en els més quotidians com en els més acadèmics.
No hi ha informació adjunta.