Supervivents de la Guerra Civil

Quim Besora Torrentellé - Sallent
El meu Treball de recerca es titula “Supervivents de la Guerra Civil” i amb ell pretenc treure a la llum les històries i vivències de dues persones, marit i muller, el Josep Julià i la Maria Ritort, amb un segle de vida viscuda. Durant aquest segle han sigut testimonis de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la post-guerra, la Segona Guerra Mundial, el Franquisme i la transició Espanyola. Durant aquestes èpoques passen moments durs que han anat afrontant a mesura que han vingut. D’entrada, en aquest treball ens centrarem particularment en un espai temporal més reduït, com diu el títol del mateix treball; la Guerra Civil. Aquesta guerra interna de l ́estat espanyol succeeix quan els dos protagonistes estan a l ́etapa de l ́adolescència, la guerra però, els obligarà a convertir-se en adults molt més ràpid del què tenien previst. Inicialment era la meva intenció desenvolupar el treball arran d'aquest tema, es pot dir que la història m ́apassiona, i sabent que d'alguna manera a la meva família hi ha un valor històric com aquest, no podia deixar passar l'oportunitat de contribuir a recuperar un bocí de la nostra memòria històrica. La història que s'explica en aquestes pàgines és extrapolable a tota una generació que va viure un temps i en un lloc que els va marcar per sempre. A mesura que feia les entrevistes, vaig adonar-me de que part del vocabulari que ells utilitzaven, el desconeixia pel fet de ser paraules sobre conceptes que avui en dia ja no existeixen o bé perquè són expressions que en un passat eren populars. Arran d ́això, he decidit fer un glossari on definir totes les paraules que poden suposar un problema per a la comprensió del treball. I que també formen part d'aquest patrimoni quer no hem de deixar perdre si volem saber d'on venim i on anem com a poble. Als annexos finals doncs, hi trobareu també definicions d ́elements que apareixen en el discurs, definits i explicats en aquest cas per fonts d'informació objectives, que també permeten fer més entenedors els relats.