Silenciats

Núria Casas Coll - Manresa
El meu treball de recerca es basa en la investigació de com van viure la Guerra Civil els meus avantpassats. El projecte neix a partir de tres documents: una fotografia del tiet de la meva àvia, desaparegut a la Batalla de l'Ebre; una fotografia de l'home que acollí a la meva àvia i la seva família durant el seu exili a França; i el document que certificava que el meu besavi havia estat tancat en un camp de concentració franquista. El treball està dividit en dos parts. La primera tracta sobre el passat i es divideix en tres apartats: els camps de concentració, l'exili republicà i les fosses comunes de la Guerra Civil. En cada un dels apartats faig una petita contextualització del tema tractat, a més a més d'explicar la investigació dels casos dels meus familiars. La segona part, tracta de com aquests temes històrics s'estan portant en l'actualitat, tot afegint la meva visió crítica pel que fa a aquesta difícil tasca de restauració de memòria històrica. A més a més del treball, adjunto la portada i els annexos.