Save dogs, not drugs: prevenció i reinserció per a la drogodependència

Arnau Fité, Èric Ros, Cesc Jou, (...) - ARTESA DE SEGRE
L’eix d’aquest projecte és la col·laboració i retroalimentació entre dues realitats en principi tan distants com un grup d’escolars de 4t d’ESO i unes persones en tractament per addiccions a les drogues. El projecte conté dues línies de treball. Per una banda en com podem ajudar nosaltres als usuaris en el seu tractament i en la seva reinserció, i per altra banda, com ens poden ajudar ells als alumnes en temes de prevenció de drogodependències. Per una banda hem col·laborat en la reinserció de persones en tractament, ja sigui impulsant una teràpia amb gossos, com en la relació que hi hem creat. Segons les informacions que hem rebut dels monitors, les persones que reben el tractament acostumen a tenir problemes d’acceptació i d’integració en societat. La normalitat que hem aconseguit en el tracte, ja sigui amb les activitats de teràpia, com en els dinars, partits de futbol... ens diuen que els ha estat molt positiva. Destaquem com a molt positiva l’experiència de les activitats de teràpia amb els 3 gossos: el Rubble, el Chase i el Rocky. Tot i haver estudiat àmpliament les teràpies i de fer un recull d’activitats a dur a terme, no hauríem estat capaços de fer una bona tasca si no hagués estat gràcies a l’aportació desinteressada del terapeuta del CTAC Àngel Schwartz. El seu saber fer, la seva paciència i voluntat per pujar des de Valls a Torreblanca cada 2-3 setmanes, ens serveix d’exemple i ens encoratja a confiar en l’altruisme de les persones. L’evolució de les activitats amb els gossos i els resultats positius que se’n desprenen fins ara, en general, ens satisfà molt. Igualment ens satisfà el fet que l’Associació Egueiro estigui a punt d’implementar les activitats de teràpia amb gossos en altres centres de tractament de drogodependències i en cadascuna de les 3 fases que té el tractament. La idea que s’implementi en altres llocs i a una escala major, pot contribuir a ajudar gossos en risc d’exclusió, que poden passar a tenir unes condicions de vida molt adequades i a la vegada ajudar a les persones. Aquest era també un dels objectius del projecte. El segon gran bloc d’aquest projecte es basa en la informació sobre prevenció que els usuaris i ex usuaris ens han transmès a nosaltres els alumnes. Som joves i les drogues són presents als nostres entorns. Segons les enquestes de consum que vam elaborar s’observa que hi ha un percentatge alt de nois i noies de 15-16 anys que consumeixen o han consumit substàncies il·legals. També s’observa l’alt consum d’alcohol com un fenomen preocupant. Les sessions que s’han dut a terme entre una persona que ha superat una addicció i grups de 5-6 alumnes ha estat molt profitosa. La confiança i confidencialitat de la reunió va dur a que ens expliquessin experiències de vida molt dures i traumàtiques provocades per les drogues. Va portar també a què en molts grups s’establissin diàlegs sincers sobre els consums dels alumnes i es va parlar de les situacions de risc i de les possibles conseqüències. La valoració que es va fer tant dels usuaris que van parlar com dels alumnes en les enquestes posteriors, demostren que és una activitat molt positiva. Hi ha consens en què cal repetir aquest tipus d’activitat en el futur en diferents grups d’alumnes. Tal com ens deia en Jaume Vilanova, director general d’Egueiro, si tot el desplegament de medis i persones de la jornada serveix perquè almenys un alumne surti beneficiat de la informació rebuda i actuï en conseqüència, l’experiència és positiva i s’ha de repetir... Com a alumnes, hem rebut al Centre i fora del Centre, informació diversa sobre les drogues i els seus riscos, però és la primera vegada que el missatge arriba d’una manera tan directa i real. Un altre aspecte que volem destacar de tot el projecte viscut és l’altruisme i ganes de treballar de moltes persones, com l’Àngel, la família Egueiro, els nostres entrenadors... L’Associació Egueiro és una entitat sense ànim de lucre que fa una feina espectacular. Hem conegut una sèrie de treballadors d’Egueiro, d’ex usuaris i d’usuaris que paga molt la pena d’haver conegut. Conèixer la feina que fan amb les persones en tractament, i amb gent necessitada en general, i les ganes de retornar l’ajuda d’aquells que ho han superat ens ha estat molt positiva en tots els aspectes.