Ràdio Eladi Homs

Alumnes de l'escola Eladi Homs - Valls
L’objectiu del nostre projecte de ràdio és potenciar el treball i l’ús significatiu de les llengües a l'escola —en especial la llengua catalana— i promoure la seva projecció més enllà de les aules, fent que arribi a les famílies, a les llars dels alumnes. Objectiu que és alhora un repte, tenint en compte que els alumnes de l’escola provenen de contextos lingüístics, familiars i culturals diversos. Els alumnes aprenen a fer de locutors, de tècnics de so, a parlar i llegir correctament, a treballar la lectura i l'expressió oral, l'entonació, el volum, la modulació de la veu, sempre tenint en compte les característiques dels nens i nens de les diferents edats i les habilitats i capacitats comunicatives diverses. Una activitat que els estimula a millorar en la seva competència comunicativa tant a nivell oral com escrit i, a més, fa que esdevinguin autèntics reporters de l’entorn, ja que els xiquets i xiquetes han d'estar alerta no tan sols d’allò que vivim i fem a l’aula o a l’escola, sinó també a Valls i rodalies, perquè allò que expliquem a la Ràdio ha de ser significatiu i interessant també per als nostres oients . Durant el curs 2013-14, i aquest és el treball que us presentem i compartim amb vosaltres, hem tingut l'oportunitat d’emetre un programa de ràdio quinzenal, fet que ha permès que el nostre projecte d'escola s'hagi consolidat i hagi arribat molt més enllà del que mai hauríem imaginat.