Projecte Som art

Tots els alumnes de l'escola. - Roses
Jaume Vicens Vives és una escola amb un alt percentatge de nens i nens amb pares no catalanoparlants, amb un nivell cultural mig baix. Els nostres alumnes, en general, reben poca estimulació fora de l’espai escolar. L’Escola ja porta a terme des de fa més de 5 anys un projecte per a l’estimulació la llengua catalana oral i escrita dels alumnes des de cicle infantil, del qual se’n treu molt profit. Però la comunicació i el llenguatge va més enllà del llenguatge verbal. En aquest sentit veiem en l’art una gran eina per als nostres alumnes, d’expressió d’emocions i comunicació amb el món i la societat. Molts dels infants de l’escola presenten certa dificultat per accedir al pensament lògic i abstracte. Volíem oferir un seguit d’experiències vitals a través de l’art per a potenciar la creativitat dels nostres alumnes i trobar una nova via de creixement personal per tal de fomentar un desenvolupament intel·lectual més integral, a través de canals més globals, i no tan instrumentals. Per aquesta raó s’ha impulsat el projecte: “Som art” A través de les activitats de visual i plàstica, a més, es fa un treball intensiu però alhora significatiu de la llengua catalana. Els alumnes en un ambient relaxat i creatiu tenen una nova situació amb interaccions inèdites fins ara, utilitzant la llengua catalana com a vehicle de pensament, creació i relació. S’obren noves perspectives pel treball de llengua catalana tant en comprensió i expressió oral com escrita . Actualment molts professionals del centre fan activitats interessants de visual i plàstica. Però es proposa que part de l’activitat que es fa a cada aula de visual i plàstica i en altres àrees (llengua, medi, matemàtiques...) , formi part d’un projecte global d’escola. Aquest projecte engloba diferents accions que es van implementant paulatinament. S’introdueixen una o dues accions cada any per tal d’integrar la nova manera de treballar per part de tot el claustre. Les accions que planteja el projecte són: • Treball d’autors per nivell. • Collage entrada. • Galeries d’art. • Instal·lacions col·lectives. • Catàleg de tècniques i glossari de conceptes bàsics. • Autor anual proper. • Experiència intercicles. • Cartes als avis. • Activitats de cerca i tractament de la informació. • Màrqueting, difusió i comunicació. Aquest primer curs s’està implantant el treball dels autors per nivell, les galeries d’art, el collage de l’entrada de l’escola, i les activitats complementàries de cerca i tractament de la informació i màrqueting. Les activitats on els nens han estat més implicats són el treball d’autors, en la cerca i tractament de la informació, la creació d’obres pròpies, així com en la preparació, difusió de les galeries de final de trimestre. Els alumnes són els protagonistes indiscutibles de les obres d’art que s’exposen en les galeries durant les portes obertes. *Veure imatges adjuntes sobre el collage de l’entrada En les primeres sessions de treball el nen observen algunes obres de l’autor sense cap referència prèvia. Després es fan reflexions sobre allò que han vist:  Què ens ha agradat?  Quines característiques comunes creuen que hi ha en les obres?  Quins colors hi ha?  Quines formes veiem?  Quines sensacions ens desperta?  S’assembla a la realitat?  Què hi ha a les pintures?,  Com ens fa sentir?  Quins sentiments ens desperta?  Què creiem que representa?  Què ens agrada o no? I Perquè? *Veure imatges adjuntes sobre primera impressió dels artistes Després d’aquestes primeres impressions aprofitem la inspiració que ens han aportat les obres observades per a fer una primera producció. La mestra presenta certs materials per a treballar. Els nens escullen els materials i fan una creació lliure i espontània sobre un llenç en blanc inspirant-se en allò que han vist i sentit. *Veure imatges adjuntes sobre primeres creacions inspiració. Al llarg del projecte, els nens han aportat informacions diverses per a l’estudi i aprofundiment de l’autor: revistes, llibres, fotos... A l’aula s’ha aprofitat per a fer racons amb el material aportat pels alumnes. I es va aprofundint sobre la manera d’entendre la vida i l’art del artista treballat. Durant diverses sessions es van fer algunes de les propostes d’activitats concretes segons l’autor (activitats descrites en el projecte). Aquestes activitats són només propostes que han d’estar obertes a canvis per part del tutor i de tots els alumnes de la classe. S’han de plantejar com reptes que es poden resoldre de diferent manera. Per tant, no hi haurà cap producte erroni. Allò més important és el procés. Aquestes activitats intenten combinar les tres dimensions, amb el volum, així com les activitats individuals i les col·lectives. També s’intenta fer alguna activitat amb noves tecnologies: càmera, programes com gimp per a la recomposició d’obres... *Veure imatges adjuntes sobre activitats proposades sobre autors. Al final de cada trimestre “Som art” fa una galeria d’art per a donar a conèixer tots els artistes d’aquesta casa en una jornada de portes obertes. Dies anteriors, cada nen fa un tríptic on explica vida i obra de l’autor, en alguns casos es fan cartes personalitzades per a convidar els pares a veure l’exposició de final de trimestre. En petit grup es fan cartells anunciant l’acte. *Veure imatges adjuntes sobre trítptics Durant l’exposició cada nen acompanya la seva família per ensenyar allò que ha i també recórrer el circuit per a tota l’escola que aquell dia es converteix en un veritable museu amb peces inigualables. Tots els nens i nens s’adonen que poden ser artistes, i és molt important també mostrar-ho a tots els familiars i altres persones del poble que ho vulguin veure. A més, el projecte “Som art” i alguna de les creacions dels nostres petits grans artistes es mostra en les xarxes socials. Aquest any s’ha començat creant una compte a instagram, @projectesomart. Cada vegada es vol que els alumnes adquireixin més protagonisme i autonomia en la gestió d’aquest compte, preparant ells les fotografies i vídeos que s’hi pengin, els textos.... De cares a l’any vinent es vol crear un blog específic del projecte. *Veure imatges adjuntes sobre galeria d’art final trimestre Els nens es senten molt orgullosos d’allò que fan perquè al Jaume Vicens Vives de Roses tots “Som art”.