Passat, present i futur del flabiol. Tradició i progrés

Isabel González, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Les Alzines - Girona
La possible pèrdua del flabiol, protagonista amb el tamborí a la cobla, m'ha dut a investigar la història per verificar si aquest binomi ha existit sempre. Per conservar aquesta tradició catalana i obrir nous horitzons, analitzo si seria factible i beneficiós incloure'ls en altres àmbits musicals, i proposo l'electrificació del flabiol. La metodologia ha passat per la bibliografia, la webgrafia i la pràctica tecnològica en el camp de la informàtica i l'electrònica. Aquesta última part té tres etapes: 1) disseny per ordinador (programa sketchup), 2) impressió en 3D del cos del flabiol, 3) programació de les notes, 4) electrificació de la placa Arduino-UNO. Aquest treball m'ha donat la visió de com preservar una tradició mitjançant diferents vies, corresponents a les tres hipòtesis del treball. Tradició (jo mateixa sóc flabiolaire en la cobla de l'escola de música Conrad Saló -La Bisbal d'Empordà-) i progrés (existeixen grups de música moderna que l'utilitzen, i he provat amb cert èxit l'electrificació): encara queda camí per recórrer.