Passat i present del teatre selvatà

David Pintaluba, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Joan Puig i Ferreter - La Selva del Camp
El treball pretén ser una aproximació al fet teatral a la Selva del Camp, des de l'Edat Mitjana fins al segle XXI. En descrivim els principals objectius: 1. Contextualitzar el fet teatral selvatà en relació a la història del teatre a Catalunya. 2. Establir els diferents períodes o etapes en què el teatre ha estat present a la Selva. 3. Relacionar el fet teatral antic (medieval, barroc, romàntic) amb l'actual. 4. Ressenyar les diferents associacions selvatanes relacionades amb l'activitat teatral ( segles XX i XXI). 5. Donar a conèixer la història i funcionament de "la Moixera Grup de Teatre", grup del qual l'autor del treball en forma part.
No hi ha informació adjunta.