ONADES DE POESIA

ALUMNES DELS DIFERENTS NIVELLS DE L'ESCOLA (P3 a 6è) - Tarragona
El tarannà de la nostra escola ha estat des de sempre donar molta importància a les interrelacions entre l'alumnat petit i gran; també d'educar en el coneixement i estimació de la nostra cultura, dels nostres literats i dels valors de la nostra societat. A més a més, valorar i respectar les diferents llengües i cultures presents en el sí de la nostra comunitat educativa. Una bonica forma d'aconseguir aquests aspectes és donar suport a la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica, que ha de ser un vehicle de comunicació artística, cultural i lingüísitca entre tots els membres de la comunitat educativa, integrant transversalment l'ús de les TIC en el desenvolupament del projecte. "Onades de poesia" va aconseguir unir-nos petits i grans, mestres i famílies; amb il·lusió i alegria, complint les nostres expectatives com a escola.