Musical El Petit Príncep

Alumnes de la ZER Berguedà curs 2013-14 - Vilada
L’any 2013 es va celebrar el 70è aniversari de la publicació de l’obra de l’Antoine de Saint-Exupéry: El PETIT PRÍNCEP, obra de molta difusió i molt coneguda a tot arreu. A la ZER Berguedà Centre veiem aquest aniversari com una oportunitat per a treballar la cohesió del grup i, alhora, visualitzar el treball intern sovint només conegut per mestres i alumnes. Ens plantegem realitzar un treball interdisciplinari que englobi diferents matèries seguint el fil argumental del conte citat. El projecte va englobar moltes activitats a l'aula de forma interdisciplinària que va culminar amb l'elaboració i interpretació d'un musical inèdit fins aleshores.