Montesquiu abans i ara

Alumnes de 3r i 4t de primària de l'Escola El Rocal - Montesquiu
L’objectiu del projecte és conèixer com era Montesquiu anys enrere i comparar-ho amb l'actualitat. Volíem saber com eren els carrers, les cases, l’escola, els oficis i les festes i establir una correspondència entre aquests fets d'abans i avui. A més a més, l'estudi ens ha permès entendre de manera més directa el llegat històric del poble.