Mestres de la impremta. El moviment Freinet valencià (1931-1939)

Àmbit: Altres
Mestres de la Impremta tracta de recobrar la memòria i la història dels mestres freinetistes valencians dels anys 30, que es comprometeren per canviar l'escola, per formar ciutadans solidaris, per donar-los lliure expressió mitjançant la impremta i les revistes escolars teixint una xarxa de comunicació. El treball comença amb un recorregut per la trajectòria de Freinet, de la CEL i de l'Escola Moderna. S'emmarca el context de l'Escola Republicana. S'estudia l'origen i evolució històrica del moviment Freinet valencià. S'examina les repercussions i característiques de les publicacions freinetistes valencianes, tot afegint l'estudi bibliomètric. S'esbrina els trets distintius d'aquest col•lectiu de mestres. El cos central del treball, és l'inventari, catalogació i anàlisi de les 41 publicacions. Les "Fitxes hemerogràfiques", completen l'anàlisi. En "La depuració dels mestres de la impremta" ens enfonsem en la purga i repressió que els mestres patiren sota el règim franquista. En definitiva Mestres de la Impremta vol recuperar el record dels mestres i de les seues revistes que volgueren transformar el món a través de l'educació.