MARTA NO TÉ POR

ALUMNAT TERCER EDUCACIÓ INFANTIL - CATARROJA
MARTA NO TÉ POR Amb aquest treball hem potenciat les competències bàsiques mitjançant el caràcter interdisciplinari del diferents llenguatges com el matemàtic, plàstic, literari i l'expressió oral. També hem potenciat la imaginació lliure, la creativitat artística a partir d'una història inventada, el treball cooperatiu i en equip, el respecte i acceptació de les aportacions dels companys i companyes, l'ús del llenguatge literari oral i escrit (la narració i la descripció) i el consens a l'hora de prendre decisions... Tot amb un objectiu comú i compartit com era la creació del conte "Marta no té por" Per poder crear aquest conte seguirem aquesta seqüència d'accions: Triarem els personatges, els llocs i férem les descripcions. Inventàrem un principi, un nus i un desenllaç. L'il·lustràrem utilitzant diferents tècniques plàstiques. Elegirem el títol. Inventàrem la notícia i la gravàrem a la ràdio.