Manifestacions religioses als carrers de Valls

Jana Olivé, alumna de 2n de batxillerat de l’institut Jaume Huguet - Valls
El meu treball de recerca analitza totes aquelles manifestacions religioses de tradició popular que es poden observar simplement passejant pels carrers de Valls. Aquestes manifestacions són producte de l’activitat del poble, representacions autèntiques que han sorgit de les creences religioses de la gent i que no formen part d’una organització eclesiàstica. Aquestes manifestacions inclouen l’art religiós, és a dir, les arts plàstiques visibles pels carrers, i la religiositat popular, com ara les processons. L’art religiós que descric l’interpreto artísticament i simbòlicament. El meu no és pas un treball d’antropologia religiosa. Aquest treball de recerca està dividit en dos apartats principals. El primer és l’art religiós, que inclou les creus de terme, les capelletes, les façanes de les esglésies i els campanars o tocs de campanes. L’altre apartat és dedicat a la religiositat popular. Aquest segon apartat inclou les processons que es duen a terme al carrer i també, hi afegeixo, els actes culturals que tenen un rerefons religiós, però que actualment se celebren per motiu cultural i social.