Llums, càmera i poesia! Un projecte didàctic de vídeo poesia a secundària

Poetitzar la competència oral i donar veu a la poesia. Aquest és el doble objectiu del present projecte didàctic titulat "Llums, càmera, poesia!" destinat a alumnes de secundària i que vincula poesia i oralitat, dues grans oblidades de l’ensenyament de llengua i literatura a casa nostra. La poesia és el gènere literari tradicionalment més lligat a la música, la imatge, la brevetat, l’experimentació formal..., i, a més, té en el medi digital un espai de fecundació idoni. D’aquí que proposem als nostres estudiants, ferotges depredadors audiovisuals, l’elaboració col·laborativa d’un vídeo poema: un nou gènere digital que fomenta un maridatge artístic entre poesia i imatge amb el text oral com a eix conductor. Concretament, el vídeo poema és una forma d’expressió literària digital que consisteix a reinterpretar un text poètic –ja sigui propi o del patrimoni literari comú– a través del disseny, la realització i edició d’un vídeo que combina la recitació del poema en veu en off amb imatges i música que ens remeten al sentit de la composició. L’objectiu final és crear una peça digital atractiva que cerca una experiència literària completa: emocionar l’internauta amb la combinació d’allò que sent i allò que veu. Paral·lelament, encara que els principis bàsics del currículum oficial de l’ensenyament obligatori fixin igualtat entre la llengua oral i la llengua escrita, a la realitat de les aules no és freqüent que es treballin en la mateixa mesura. A més, volem destacar que el domini de la competència oral és clau per assolir els dos reptes de l’ensenyament que marca el currículum oficial: la cohesió social i la millora dels resultats acadèmics. I, encara més. Les noves formes de lectura introduïdes pel món digital també ens han dut a un canvi de paradigma en la recepció de la literatura: hem passat a ser mers receptors a ser receptors i productors potencials. Això es deu, en gran part, a un fenomen en expansió a Internet, el de la intel·ligència col·lectiva, que facilita i promou l’existència de projectes cooperatius a partir de la web 2.0 i que, amb la "read-write culture", distribueixen coneixement i creació. D’aquí que la poesia, sovint percebuda com un gènere minoritari i complex, actualment visqui una revifalla tant en forma de festivals i recitals com de la mà d’un seguit d’eines digitals que n’han potenciat la seva escriptura en diversos espais de la Xarxa. Aquest projecte que presentem, doncs, és una reivindicació de la poesia com a forma de comunicació amb un mateix i amb el món des d’una experiència col·lectiva. L’objectiu és desenvolupar estratègies de lectura que fomentin el desenvolupament de la imaginació i de la creativitat de l’alumnat alhora que incentivin la pluralitat de significats de la lectura del poema.