LlenguaMATIC

Tots els alumnes des de P3 fins a 6è de primària - L'Espluga de Francolí
LlenguaMATIC és un projecte interdisciplinari que proposa un seguit d'activitats orientades a ajudar en l'assoliment de les competències bàsiques. Alguns dels objectius d'aprenentatge són fomentar l'observació per part de l'alumnat, desenvolupar la comprensió lectora, cercar informació en diverses fonts, escriure contes de temàtica matemàtica, potenciar el gust per la lectura, entre d'altres. Les àrees principals que es treballen són les matemàtiques i la llengua, les quals van donar nom al projecte. La llengua perquè es treballa en totes les activitats com: cites matemàtiques, dites matemàtiques, matemàtics catalans, contes i poemes sobre matemàtiques, cançons, etc., i MÀTIC perquè és el personatge matemàtic de l'escola, que anima a participar als alumnes de totes les activitats.