Llegim? La lectura i les noves tecnologies entre els joves del Pla de l'Estany

Gemma Ayats Güell - Banyoles
Llegim? La lectura i les noves tecnologies entre els joves del Pla de l'Estany. Cansada de sentir en boca de tothom que els joves no llegim, vaig proposar-me descobrir si aquesta afirmació era certa. Per això vaig proposar-me quatre objectius clars, la realització dels quals va ser el fil conductor del meu treball, a més a més de ser també, la meva motivació al llarg dels nou mesos. El primer era trobar el perfil lector dels joves de la meva comarca, el Pla de l’Estany, per conèixer com eren, en quin ambient s’havien format, quins hàbits tenien i si coneixien i utilitzaven les noves tecnologies per llegir. El segon consistia en observar l’evolució de la literatura juvenil i analitzar-ne la situació actual des de tres punts de vista, els joves, els professionals i els booktubers. El tercer va ser enumerar i conèixer les principals plataformes digitals relacionades amb la lectura. I l’últim, que consistia en la part pràctica del treball, era construir, col·laborar i dinamitzar un Padlet per a l’alumnat del meu institut, on poguessin compartir les seves lectures, i descobrir-ne de noves. Un cop complerts, vaig poder extreure’n unes conclusions que van permetre’m afirmar o desmentir el gran tòpic: és cert que els joves no llegeixen?