L'escola pública de la Selva del Camp: l'ahir i l'avui

Alba Barberà Martí - La Selva del Camp
Amb aquest treball s’ha pretès recollir la història de l’escola pública a la Selva del Camp i dignificar la gran tasca que ha fet a la vil·la. La documentació trobada s’inicia a la segona meitat del segle XIX i va ampliant-se fins als nostres dies, amb testimonis que han explicat de primera mà la realitat viscuda. La seva història ha estat complicada i fructífera alhora. Al llarg dels dos últims segles s’ha hagut de treballar molt, des de diversos fronts, per poder avançar de forma positiva. Ha calgut esquivar entrebancs de polítiques educatives poc favorables per l’educació pública i catalana. Tot i així amb l’esforç incansable i constant i la il·lusió compartida de tots els implicats s’ha aconseguit que la història de l’escola pública de la Selva tingués un final feliç, almenys fins al capítol d’avui perquè la història continua.