Les trementinaires, les dones que anaven pel món

Cristina Turné, alumna de 2n de batxillerat de CCE Montessori-Palau - Girona
El motiu pel qual vaig decidir centrar el meu tema en les trementinaires va ser la meva admiració per aquestes dones de muntanya que eren capaces de guarir sense medicaments. L’estudi de la seva trajectòria històrica em durà a l’objectiu principal de descobrir qui eren aquestes dones, què va provocar la seva aparició, quins productes elaboraven i com van desaparèixer. Aquesta és la part teòrica del treball, que és complementada per una part pràctica, que consisteix en el reconeixement de les herbes que formaven part de la vida de les trementinaires i els usos que els donaven. Coneixements que han sigut transmesos de generació en generació.