Les pedres parlen.Treball de la recerca històrica

Alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Mossèn Cinto - Folgueroles
Treball de recerca històrica
No hi ha informació adjunta.