Les escoles dels nostres avis: Diario general de clase.

Marina Bover Romero - Malgrat de Mar
Les escoles dels nostres avis: Diario general de clase. Aquest treball tracta principalment de l’educació durant el Franquisme. Els objectius que proposa són: saber què va ser el Franquisme, què volia introduir a la societat, quines assignatures estudiaven els nens i nenes d’aquella època i fer-ne una petita comparació amb ara, i sobretot, descobrir quina era l’assignatura anomenada Formación del Espíritu Nacional. El treball consta d’una part teòrica en la qual podem veure la situació social i política de l’època, profunditzant sobretot en termes d’educació. La segona part, es basa en l’estudi dels Diarios generales de clase, uns conjunt de sis quaderns que es van escriure entre els anys 40 i 60 a les Escoles Fonlladosa de Malgrat de Mar. També hi ha incloses dues entrevistes amb un exalumne que va escriure en un dels diaris i amb un pedagog, a més d’un àlbum fotogràfic de tot el material que ha estat possible recollir dels protagonistes que van viure-ho.