Les cantates com a eina d'innovació pedagògica

Alumnes del Col·legi Sant Josep - Navàs
Nivell: Música
Entenem la música com a mitjà excel·lent per aplicar una metodologia oberta a treballar de forma interdisciplinària. És per aquest motiu que hem triat les cantates com a eina d’innovació pedagògica i consolidar, així, l’educació de manera competencial. Més enllà de treballar continguts musicals, hem estudiat la importància de la nostra expressió corporal i emocional i hem fomentat la creativitat, la imaginació i el treball en equip.