L'ARBRAT DE MIERES

Balam Serrano, Pau Esquís, Lia Aragay, (...) - Mieres
El treball que han realitzat els alumnes de CM i CS ha estat el d'identificar, estudiar, i codificar els arbres del nostre poble, Mieres. Durant el temps que ha durat el projecte s'han visitat els arbres, s'han fet mediacions, s'han recollit mostres de fulles i fruits, també s'han fet fotografies. Per identificar-los, hem treballat amb llibres guia i també amb aplicacions informàtiques gratuïtes. Un cop identificats, cada grup a omplert una taula que s’ha enllaçat a un codi QR. Aquest codi i el nom de l’arbre s’han imprès damunt d’una placa de metacrilat i s’ha col•locat al costat dels arbres perquè utilitzant un lector de codis QR es pugui accedir a la fitxa de cada arbre. Els objectius que ens hem plantejat, en primer lloc, ha estat apropar els nois i noies a la realitat natural del nostre poble, facilitant-ne l’observació directa, per poder posteriorment identificar, estudiar i codificar els arbres del poble de Mieres. Com a segon objectiu ens hem plantejat que l’alumnat sigui conscient de la importància de conservar i millorar el seu entorn natural més proper, el poble.