L'aigua font de vida i riquesa. Els materials i el seu reciclatge. L'univers. Les cultures del món. El paisatge de Lleida.

Alumnes de 1r d'ESO de l'institut Manuel de Montsuar - Partida de Montcada
Àmbit: Altres
Manuel de Montsuar
No hi ha informació adjunta.