La influència de la publicitat a les campanyes electorals

Aina Vivancos Perostes - Barcelona
Àmbit: Altres
L’objectiu del meu Treball de Recerca ha estat el descobriment dels mecanismes de funcionament de les campanyes electorals, així com la rellevància que hi té la publicitat dins d’aquestes, centrant-me en el cas de Catalunya. El motiu de l’elecció d’aquesta temàtica ha estat el meu interès pel món de la publicitat, juntament amb el fet que la política sempre s’ha viscut molt a casa meva i és per això que n’he fet un seguiment constant des que era petita, però sobretot m’he volgut centrar en partits de tradició catalana i de caire nacionalista (Democràcia i Llibertat/ Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana), pel fet que des de ben menuda he tingut un arrelament molt fort amb la meva terra. Vaig escollir centrar-me en les dues eleccions generals en el Congrés dels Diputats, ja que van ser les eleccions que es van produir en el període de temps en el que jo havia de realitzar aquest treball i, d’aquesta manera, podia viure en primera persona la realitat política que s’estava esdevenint. No us heu preguntat mai què hi deu haver darrere les pancartes penjades als carrers amb la imatge dels candidats polítics en un primer pla? Com es podria definir el candidat perfecte? En quina mesura influeix la publicitat en la votació d’un partit concret a l’electorat? Aquestes van ser les principals preguntes que em vaig fer a l’hora de plantejar-me el treball. Per tant, he volgut esbrinar quina rellevància té la publicitat en el món de la política avui en dia. Per tal d’aconseguir aquesta fita marcada inicialment, he partit de la base d’unes hipòtesis concretes. Primer de tot, que no influencia d’igual manera la publicitat segons el mitjà de comunicació que s’utilitza. En segon lloc, que la publicitat política és més publicitat que política. En un tercer lloc, que no és proporcional la despesa realitzada en publicitat de les campanyes electorals amb els resultats obtinguts. I, en quart i darrer lloc, que la propaganda electoral (com ara cartells, programes...) influencia en la votació d’un partit concret. Per donar resposta a aquestes hipòtesis he dividit el meu projecte en dues parts principals. La primera de totes, és la part teòrica, on he volgut aprofundir en l’àmbit de la publicitat, en l’àmbit de la política, així com en la vinculació d’aquestes dues. D’altra banda, tenim la part pràctica, en la qual he desenvolupat un anàlisi del material de campanya de les dues darreres eleccions generals (20 de desembre de 2015 i 26 de juny de 2016) dels dos partits més significatius i més tradicionals en la ciutadania catalana, que són Democràcia i Llibertat/Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Un cop he analitzat aquest material de campanya, he fet referència als resultats obtinguts a nivell estatal i català, en aquest darrer cas a nivell general i provincial, fent especial esment en aquestes dues formacions polítiques i relacionant-ho amb les despeses en publicitat realitzades per cadascuna d’elles en cada campanya electoral. Així mateix, he realitzat una enquesta a la ciutadania catalana, concretament a 347 persones de franges d’edat i sexe diferents, encaminada a obtenir dades sobre com rep l’electorat la informació que els partits polítics volen fer arribar, així com l’afectació de la propaganda electoral en el vot final de la població. Per poder complementar tota la documentació que he obtingut de la població catalana, he efectuat una entrevista a Jordi Cuminal, diputat del Parlament de la formació política de Junts Pel Sí que va ser molt rellevant en les darreres eleccions generals per Convergència, ja que en va ser el cap de campanya. Em va exposar com treballen les campanyes electorals en el seu partit i la seva opinió respecte a la rellevància de la publicitat en aquestes. A conseqüència de tota la informació recopilada, he pogut confirmar algunes de les principals hipòtesis del projecte, amb les quals he arribat a la conclusió que la publicitat, durant les campanyes electorals, reforça el missatge que les formacions polítiques volen transmetre, però no influeix directament en la votació. Sobre la realització d’aquest treball, m’agradaria remarcar l’aprenentatge acadèmic i l’enriquiment personal que he obtingut amb un projecte d’aquesta magnitud i que no hauria estat el mateix si no hagués escollit aquesta temàtica, ja que és un tema que em va motivar força des d’un primer moment, sobretot per la situació política que estem vivint actualment els catalans.